słońce

Wielki słownik ortograficzny

Słoń•ce (gwiazda najbliższa Ziemi) -ca: budowa Słońca, plamy na Słońcu, zaćmienie Słońca, zachód Słońca (astr.)
słoń•ce (tarcza słoneczna na niebie, słonko) -ca: lipcowe słońce, blask słońca, zachód słońca; najlepszy pod słońcem (pot.), jasne jak słońce (pot.)
słoń•ce (o ukochanej osobie) -ca; słońc
Król Słoń•ce (= Ludwik XIV) Króla Słoń•ce
Kraj Wschodzącego Słoń•ca (= Japonia) Kraju Wschodzącego Słoń•ca

Słownik języka polskiego

słońce
1. słońce, Słońce «centralne ciało Układu Słonecznego, widoczne na niebie w dzień w postaci ognistej kuli»
2. «światło wysyłane przez to ciało»
3. pieszcz. «o osobie ukochanej lub bardzo lubianej»

• słonko
aktywność słoneczna, Słońca «zjawiska na powierzchni Słońca o zmieniającym się okresowo natężeniu plam, rozbłysków, promieniowania itp.»
plamy słoneczne, plamy na Słońcu «ciemne miejsca na powierzchni Słońca, będące prawdopodobnie wynikiem procesów magnetycznych i hydrodynamicznych zachodzących pod jego powierzchnią»
widmo Słońca, gwiazd «widmo składające się z widma ciągłego z ciemnymi prążkami odpowiadającymi długościom fal zaabsorbowanego lub emitowanego przez gwiazdę promieniowania elektromagnetycznego»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

słońce
7.02.2005
Jak fonetycznie szczegółowo zapisać wyraz słońce? Chodzi mi konkretnie o to, co dzieje się dokładnie z literą/głoską [ń].
słońce w kącie
8.02.2005
Dziękuję Panu dr. Grzeni za szybką odpowiedź na pytanie o wymowę wyrazu słońce i chciałbym spytać o jeszcze o głoskę [ń] w takich wyrazach, jak na przykład będzie, rządzie, fragmencie, kącie/koncie. Przyjęło się zapisywać je fonetycznie jako [beńdźe], [żońdźe], [fragmeńće], [końće], jednak moim zdaniem nie ma tam wyraźnej głoski [ń]. Czy zatem zachodzi tam ten sam proces, co w wypadku wyrazu słońce? A jeżeli nie, to co w tym wypadku się z tą głoską dzieje?
ziemia czy Ziemia, słońce czy Słońce?
30.12.2009
Czy wyraz ziemia jest poprawnie napisany w poniższym zdaniu: „«Dom» jest filmem o ziemi”? Czy w przypadku gdybyśmy dodali wyraz planeta: „«Dom» jest filmem o planecie Ziemia”, ziemia należałoby napisać wielką literą? Kiedy nazwy ziemia, słońce i księżyc są traktowane jako terminy astronomiczne, bo tylko wtedy piszemy je wielką literą?
— lumay, internauta

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... gęste chmury gazu i kurzu, który pozostał po uformowaniu się Słońca i planet ok. 4,6 mln lat temu. To dlatego...
 • ... nam się śnią polowania,
  paprocie, jelenie i strzelby.

  III

  Rano
  słońce, rano pogoda,
  idziemy do kąpieli.
  Sama radość! Sama uroda!
  Jak...
 • ... i soki,
  Pijane chodziły zwierzęta i obłoki.

  Na wyrębach pod
  słońcem dziwy - mgły liliowe.

  Aż trzaskały z zachwytu kory po gąszczach...

Encyklopedia

Słońce, symbol ,
najbliższa gwiazda, centralne ciało Układu Słonecznego zawierające 99,87% jego całkowitej masy.
astr. pojęcie wprowadzone w rachubie czasu — fikcyjny punkt poruszający się po równiku niebieskim ruchem jednostajnym z prędkością kątową równą średniej prędkości Słońca prawdziwego przemieszczającego się po ekliptyce.
zjawisko optyczne w atmosferze ziemskiej zaliczane do zjawisk halo.
Słońca Wschodzącego, Order, jap. Kyōkujitsushō,
najstarsze odznaczenie cesarza Japonii;
chromosfera Słońca
[gr. chrṓma ‘barwa’, sphaíra ‘kula’],
warstwa atmosfery Słońca rozciągająca się od wysokości 500 km do ok. 2000 km;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego