CAŁKA

CAŁKA
Całka to słowny wynalazek Jana Śniadeckiego, uczonego i reformatora nauki w Polsce w okresie oświecenia. W taki sposób spolszczył on używany wcześniej w wielu krajach termin
integral, pochodzący od łacińskiego przymiotnika integer ‛całkowity’. Brat Jana, Jędrzej Śniadecki, polonizował terminologię chemiczną, m.in. przełożył łacińską nazwę oxygenium na kwasoród. Później, za sprawą Jana Oczapowskiego, ten sam gaz przyjęto określać u nas jako tlen, od czasownika tlić.
Mirosław Bańko
 
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego