Łatwo pomylić

Łatwo pomylić
Zgromadziliśmy tu słowa, które łatwo pomylić, a których mylić nie wypada. Warto zapoznać się z nimi.
 
 • AFRYKANER, AFRYKANIN
  Afrykaner to potomek holenderskich kolonistów w
 • AGENT, AJENT
  Agent ma wiele znaczeń: tak nazywa się pracownika wywiadu, policji lub służb specjalnych (tajny agent), osobę zatrudnioną przez
 • AGRAFKA
  A tak chciałoby się napisać agrawka, bo przecież tak właśnie
 • ALKOHOL
  To słowo, które świat wziął od Arabów, alkoholu unikających, jest tak u nas zadomowione, że moglibyśmy chcieć je pisać przez bardziej rodzime ch.
 • ASYGNOWAĆ, DESYGNOWAĆ
  Asygnować pieniądze na jakiś cel to przeznaczać je
 • AUTORYTARNY, AUTORYTATYWNY
  Władza autorytarna nie znosi sprzeciwu, autorytarny władca wymaga bezwzględnego posłuszeństwa. W psychologii mówi się też o
 • BADMINTON
  Ci, którzy chcą uproszczeń, piszą i mówią babinton; ci, którzy wolą czuć w tym słowie elegancką cudzoziemszczyznę, piszą badmington, a siedziba książąt Beaufort w Gloucestershire, skąd gra pochodzi, zwała się Badminton.
 • BATUT, BATUTA
  Batut to przyrząd sportowy, zwany też
 • BENEFICJENT, BENEFISANT
  Beneficjent, rzadziej beneficjant, to osoba
 • BERET, BIRET
  Oba słowa nazywają nakrycie głowy: beret jest dziś egalitarny (por. postać „pana Tureckiego” wykreowaną przez Janusza Gajosa w kaberecie Olgi Lipińskiej), biret zaś
 • BEZCZELNY
  Wymawiamy częściej beszczelny, bo wtedy jest możliwe szumiące przedłużenie, które zdaje się potęgować nasze oburzenie. Beszszszczelny!
 • BEZMIAR
  Gdy chcemy nazwać coś, co przekracza nasze zdolności pojmowania, często sięgamy po zaprzeczenie możliwości zmierzenia czy policzenia, stąd takie słowa jak bezlik i bezmiar, pokazujące, że liczyć lub mierzyć nie jesteśmy w stanie.
 • BLEF, BLUFF
  Czy bluff jest skuteczniejszy niż blef? Pytanie na pozór niedorzeczne, gdyż wymienione słowa to przecież warianty ortograficzne. Obca forma może jednak wywoływać inne skojarzenia niż spolszczona, to, co obce, bywa czasem odbierane jako lepsze (odczucie to jest pożywką dla językowego snobizmu, który każe niektórym osobom nadużywać wyrazów zapożyczonych).
 • BLISKOZNACZNY, RÓWNOZNACZNY
  Czy wyrazy bliskoznacznerównoznaczne? Niektórzy językoznawcy ograniczają pojęcie synonimii do rygorystycznie rozumianej tożsamości znaczeń, co nie jest praktyczne, gdyż nawet wyrazy, których znaczenia pokrywają się tylko częściowo, mogą w odpowiednim kontekście doskonale się zastępować.
 • BLUZGAĆ, BLUŹNIĆ
  Bluźnić nie znaczy przeklinać, takie znaczenie ma bluzgać. Bluźnić natomiast to
 • BŁAHY
  I swojskie ł, i mimowolne skojarzenie z najbliższą fonetycznie blachą – mogą sugerować ch.
 • BRÓD, BRUD
  Bród to płycizna na rzece, por. brodzić. Czym innym jest
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego