Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
��artem
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... można ustanowić także w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej.
  Art. 307. § 1. Do ustanowienia zastawu potrzebna jest umowa między właścicielem...
 • ... 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
  Art. 237[4]. § 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami...
 • ... i społeczny albo w porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej, jest zakazane.
  Art. 85. W Rzeczpospolitej Polskiej doniosłą rolę społeczną spełniają związki zawodowe...
 • ... Art. 151. § 1. Organ administracji państwowej, o którym mowa w art. 150, po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 149 § 2 wydaje...
 • ... lub uchylenia decyzji, o której mowa w § 1 oraz w art. 155, właściwe są organy gminy.
  Art. 155. Decyzja ostateczna, na...
 • ... przyjęło zlecenie wspólnie, ich odpowiedzialność względem drugiej strony jest solidarna.
  Art. 746. § 1. Dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie...
 • ... 95.95.475) z dniem 20 listopada 1995 r.
  122)
  Art. 278 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z...
 • ... porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.
  Art. 224. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o organach...
 • ... ten należy do osób uprawnionych do zachowku po pierwszym spadkodawcy.
  Art. 1003. Spadkobiercy obowiązani do zaspokojenia roszczenia z tytułu zachowku mogą...
 • ... zgody; bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu jest jednoznaczny z odmówieniem zgody.
  Art. 521. § 1. Jeżeli skuteczność umowy o przejęcie długu zależy od...
 • ... W każdym razie użytkowanie takie wygasa z chwilą likwidacji spółdzielni.
  Art. 272. § 1. Jeżeli rolniczej spółdzielni produkcyjnej zostaje przekazany do użytkowania...
 • ... został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać.
  Art. 80. Jeżeli osoba nie mogąca czytać ma złożyć oświadczenie woli...
 • ... osoby nieporadnej ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny - art. 210 Kodeksu Karnego.
  - uprowadzenie lub zatrzymanie wbrew woli osoby powołanej...
 • ... w odstępach czasu dłuższych niż miesięczne, ani krótszych niż dwutygodniowe.
  Art. 450. Likwidatorzy co do swych uprawnień i obowiązków podlegają przepisom...
 • ... mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

  Rozdział III
  Uznanie za zmarłego

  Art. 29. § 1. Zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło...
 • ... nie próbował zapobiec przestępstwu, które popełnił kto inny. Tymczasem spółka Art B., którą - jak twierdzi prokuratura - właściciele okradli na ponad 1...
 • ... znaków graficznych ploterem. Reklamy 646 32 77, 844 17 86
  Art Studio Mulak i Owczarek. Grafika komputerowa - kateloog, plakat, ulotka, folder...
 • ... przepisu szczególnego.
  Art. 47[1]. Odszkodowanie, o którym mowa w
  art. 45, przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni...
 • ... wolności można zwolnić warunkowo po odbyciu 25 lat pozbawienia wolności.
  Art. 93. § 1. W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia...
 • ... zbieg wykroczenia z art. 81 k.w. i przestępstwa z art. 212 §1 k.k.
  Przedmiotem wykroczenia z art. 81 k...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego