Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
��artem
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... tytułu nie uchybiają przepisom o rozliczeniach pieniężnych.

  Tytuł XXI.
  ZLECENIE

  Art. 734. § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do...
 • ... tym czasie przestrzegał porządku prawnego.

  Rozdział XII.
  Warunkowe przedterminowe zwolnienie.

  Art. 90. § 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo...
 • ... 241[23]. Układ zakładowy zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa.
  Art. 241[24]. Prawo wystąpienia z inicjatywą zawarcia układu zakładowego przysługuje...
 • ... Sobotkowski, dowodząc, że przedmiot sprawy wchodzi także w cz. III art. 75. Sąd wniosek ten odrzucił "jako -niedopuszczalny ze względu na...
 • ... dniem 1 sierpnia 1983 r.
  123) Art. 282 zmieniony przez
  art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 maja 1989 r...
 • ... danej organizacji.
  Art. 259. § 1. Organy, o których mowa w
  art. 258, dokonują okresowo ocen przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków...
 • ... druki, fotografie lub przedmioty sporządza, przechowuje, przenosi, przesyła lub przewozi.
  Art. 174. § 1. Kto nakłania inną osobę do uprawiania nierządu, podlega...
 • ... małoletniej.
  4. Przedstawiciele osoby małoletniej mogą udzielać pełnomocnictwa zgodnie z
  art. 18 Regulaminu.
  5. Postanowienia niniejszego artykułu mają odpowiednio zastosowanie do...
 • ... dniem 19 grudnia 1982 r.
  114) Art. 245 skreślony przez
  art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 12 października 1994 r...
 • ... nie wymienione w paragrafach poprzedzających ponoszą obie strony po połowie.
  Art. 548. § 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego...
 • ... wszystko tak, by obrona nie zakwestionowała jednokrotnego przesłuchania w trybie art. 316 par. 3. Zarezerwowała jedyny wówczas w Łodzi Pokój Przyjazny...
 • ... domniemywa się, że istniała ona już w chwili wydania zwierzęcia.
  Art. 572. § 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa wydane w porozumieniu z właściwymi...
 • ... przedłużenie wieczystego użytkowania powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
  Art. 237. Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o...
 • ... rolników i rybaków) została potraktowana przez ustawodawcę w szczególny sposób (art.50). W takim przypadku wystarcza wniesienie przez pracowników (rolników, rybaków...
 • ... Akcje użytkowe korzystają ponadto z innych praw, służących zwykłym akcjom.
  Art. 365. § 1. Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani...
 • ... Rzeczypospolitej Ludowej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym.
  Art. 4. § 1. Przestępstwo uważa się za popełnione w czasie, w...
 • ... zastosowaniu przepisów o skutkach zwłoki kupującego z odebraniem rzeczy sprzedanej.
  Art. 788. § 1. Odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w...
 • ... Art. 127. Likwidatorzy mogą być odwołani za jednomyślną zgodą spólników.
  Art. 128. § 1. Z ważnych powodów sąd rejestrowy może na wniosek...
 • ... w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.
  Art. 88. § 1. Przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 potrąceń...
 • ... Organem doradczym Prezydenta w tym zakresie jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
  Art. 35. 1. Prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego