Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
gospodarstwo
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... i Ministerstwo Gospodarki chcą wzmocnić protekcję rolnictwa, by poprawić kondycję gospodarstw rolnych. Najpewniej przyczyni się to do podniesienia o kilka procent...
 • ... dwa gimnazja - w Poroninie i Zębie.
  * "Cudowne rozmnożenie" numerów uprawnionych
  gospodarstw Wspólnoty Leśnej 8 Wsi było w ubiegłą niedzielę, 27 czerwca...
 • ... ziemi od prywatnych gospodarzy. Wydana niedawno ustawa o przymusowym wykupie gospodarstw zaniedbanych stworzyła pole do dalszych nadużyć w tej dziedzinie. Podobnie...
 • ... używanych do charakterystyki poszczególnych jednostek produkcyjnych w ekonomice i organizacji gospodarstw rolniczych, a więc w mikroekonomice, do charakterystyki dużych jednostek terytorialnych...
 • ... tylko (i nie głównie) robotników-migrantów, ale pracowników dawnych państwowych gospodarstw rolnych: ludzi przegranych i zupełnie nie przystosowanych do pełnienia nowych...
 • ... wolnych kapitałów z reguły bardziej atrakcyjne. Tylko ok. 700 tys. gospodarstw czerpie główne dochody z rolnictwa. Do rozwojowych natomiast można zaliczyć...
 • ... czynniki.
  Dane statystyczne pozwalają określić dostępność przestrzenną usług produkcyjnych dla
  gospodarstw indywidualnych jedynie na przykładzie kółek rolniczych. Partycypują one w 43...
 • ... do procesu o odszkodowanie, także na grube miliony, za zniszczenie gospodarstw rybnych w razie obniżenia zwierciadła wody w jeziorze.
  Wojewoda zobaczył...
 • ... 7,5 kilometra kolektora ściekowego i podłączyły do niego 180 gospodarstw domowych. - Takie sukcesy inwestycyjne nie zdarzają się w każdej gminie...
 • ... gospodarstw był aż 168 razy wyższy niż udział 20% najbiedniejszych gospodarstw w przypadku gdy dane dotyczące dochodów nie uwzględniały podatków i...
 • ... jako jedyny kraj w Europie Środkowej i Wschodniej o przewadze gospodarstw rodzinnych ma wielką szansę na kreowanie rolnictwa zintegrowanego, wykorzystującego dużą...
 • ... pieśniami corocznie potwierdzali nieuchronność przemian przyrody, zapewniali pomyślność domostw i gospodarstw. Stopniowo jednak obrzędowe treści traciły na znaczeniu na rzecz widowiska...
 • ... ustawy.
  Projekt ten zakłada, że pracownicy byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych,
  gospodarstw rybackich lub gospodarstw PAN mogliby nieodpłatnie nabyć ziemię.
  (pap)

  Wielka...
 • ... oznaczać konieczność przejęcia przez kraje Unii połowy kosztów dopłat do gospodarstw - twierdzi dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".
  W poniedziałkowym wydaniu gazety napisano...
 • ... ustanowiono, że taki człowiek, który posiada [w swoim majątku] siedem gospodarstw chłopskich (qui habet septem casas massarias), winien mieć swój pancerz...
 • ... wysokości wydatków konsumpcyjnych są zarazem decyzjami w sprawie oszczędzania.
  Decyzje
  gospodarstw domowych dotyczące podziału dochodów na wydatki konsumpcyjne i oszczędności zależą...
 • ... grup. Przypadek ten, uwzglęniający pięć dwudziestoprocentowch grup pracowniczych i chłopskich gospodarstw domowych (od grupy o najniższych dochodach netto na 1 osobę...
 • ... oraz funkcjonalność dróg, przejść, ścieżek i ogrodzenia. Do oceny zgłoszonych gospodarstw Zarząd Gminy w Czarnym Dunajcu powołał specjalna komisję. Jej przewodniczącym...
 • ... w szarej strefie; według GUS do najpopularniejszych - we wszystkich kategoriach gospodarstw domowych - należą usługi związane z remontami mieszkań, usługi samochodowe i...
 • ... duże podobieństwo w przestrzennym rozkładzie sprzętu rolniczego kółek rolniczych oraz gospodarstw indywidualnych. Okazuje się, że tereny o wyższym współczynniku "umaszynowienia" gospodarstw...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego