Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
laicyzacja
Znaleziono 19 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... poprzednio danych statystycznych dotyczących wyznań w NRD, a mianowicie, że laicyzacja postępuje szybciej wśród ewangelickiej części ludności niż wśród katolickiej. U...
 • ... sprzeczne...
  - Po pierwsze - trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy każda
  laicyzacja jest zjawiskiem negatywnym. Oddzielenie od Kościoła instytucji życia publicznego, publicznych...
 • ... lub duce skinieniem ręki nie postawią tłumów w szeregi. Natomiast laicyzacja uczuć religijnych - bo religijnymi laikami nazwać można wielu współczesnych ludzi...
 • ... przecież nie da się go przeskoczyć.
  Powiedział ksiądz niedawno, że
  laicyzacja jest w większym stopniu konsekwencją dobrobytu niż wchodzenia do Unii...
 • ... ta rola formacyjna jest szczególnie ważna w odniesieniu do zagrożeń laicyzacją środowisk robotniczych. Pierwsze pokolenie przybyłych ze wsi robotników zachowuje obyczaj...
 • ... się często taką opinię, że teologia przeżywa dziś kryzys spowodowany laicyzacją świata, w którym przyszło jej działać, i że jednym ze...
 • ... metafizycznych, to przynajmniej mistycznych - co dziwnie zbiega się z postępującą laicyzacją uczuć religijnych. Czuję, że wkraczam na grząski grunt - to jest...
 • ... tys., mimo wzrostu liczby ludności. Część komentatorów tłumaczy to rosnącą laicyzacją społeczeństwa, ale Kościoły protestanckie nie przeżywają takiego kryzysu, mają się...
 • ... odbywa się inny proces, który można by określić jako swoistą laicyzację homiletyki. Pojawia się potrzeba uprawiania moralistyki poza Kościołem, co nie...
 • ... w dni świąteczne uznał za jeden z przejawów coraz większej laicyzacji życia w Polsce.
  Problemem handlu w niedziele zajął się także...
 • ... ukazuje nowatorstwo Francuzów, którzy edyktem nantejskim pierwsi otworzyli drogę ku laicyzacji i ekumenizmowi. Profesor Coll-ge de France, a więc uczelni...
 • ... obrastał we władzę bardzo ziemską. Dziś ją traci. Tak pojętej laicyzacji ja bym się zbytnio nie bał. To jest powrót do...
 • ... tym kierunku, że trzeba pamiętać o szybko postępującej w NRD laicyzacji społeczeństwa. Czyni ona w tym kraju szybsze postępy niż w...
 • ... polskie jawiło się jako organizm polityczny zdecydowanie wkraczający na drogę laicyzacji i daleko idącego uniezale żnienia od Rzymu. Choć tylko znikoma...
 • ... tu także, mimo iż istnieją odpowiednie naciski państwa w kierunku laicyzacji, cechy naturalnego procesu, obserwowanego również w innych społeczeństwach rozwiniętych w...
 • ... jest sztuczny). Obejmuje też w NRD głównie ludność ewangelicką. Proces laicyzacji ma tu także, mimo iż istnieją odpowiednie naciski państwa w...
 • ... chrześcijańskiej cywilizacji", ale i punktem zwrotnym; dla drugich - bardziej czasem laicyzacji niż "scholastycznych summ". Nam przypominają, że drogi do Chrystusa są...
 • ... służyć za przykład reszcie kraju". Rząd socjalistyczny postanowił rozpocząć akcję laicyzacji państwa przez ograniczenie przywilejów i finansowania Kościoła katolickiego, przekształcenie lekcji...
 • ... abp. Józefa Życińskiego, metropolity lubelskiego, zagrożeniem jest obojętność prowadząca do laicyzacji. Chrystus jest usuwany nawet z życzeń świątecznych. Na zjawisko odrzucenia...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego