Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
mapa
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Jana Pawła II. W magazynach leżą stertami niezliczone ilości cennych map, czekających na inwentaryzację i zabezpieczenie przed zniszczeniem, wiele zdeponowanych i...
 • ... za daleko, gdyż zarówno starożytni astronomowie, jak i średniowieczni autorzy map nieba umieszczali Syriusza na psim pysku; patrz ryc. A). Ceragioli...
 • ... powierzchnię dysku, tym samym umożliwiając przechowywanie na typowym dysku kompletu map niezbędnych do pracy. Dzięki temu bezproblemowa staje się praca na...
 • ... wiatru, jako że przeciwne wektory znoszą się.
  Pokpiwając więc z
  map, statystyki, a najbardziej z samego siebie, szyję żagle na specjalnie...
 • ... Proszę, docencie, niech pan siada... Coraz trudniej pana oderwać od map sztabowych i planów... Ja to rozumiem. Nasza nauczycielka jest dumna...
 • ... z okazji pragnę zaapelować do wszystkich mających uwagi dotyczące naszych map (a szczególnie osobę posługującą się pseudonimem TOZ) o kontakt pisemny...
 • ... strefie (druga cyfra),
  - numer słupa w strefie (trzecia cyfra).

  Sekcje
  map w skalach: 1:50000, 1:25000, 1:10000, 1:5000...
 • ... w dowolnej kieszeni mikrokomputera PSION (B: lub C:).
  System GEO-
  MAP to system mapy numerycznej, pracujący w środowisku DOS na komputerze...
 • ... podziałowych podano na przykładzie strefy III (rys. 1.21a).
  Sekcje
  map topograficznych wielkoskalowych i średnioskalowych opracowane w podziale prostokątnym mają rozmiary...
 • ... zł; żółty i biały koc Ullört, 95 zł; łóżko, orzech Map 11 000 zł; szafki Map, 2000 zł; lampa podłużna Fruts...
 • ... przez Moskiewskie Towarzystwo Archeologiczne, dążące do opracowania mapy lub wielu map, obejmujących całe ówczesne cesarstwo rosyjskie, z podległymi mu ziemiami Polski...
 • ... punktów sytuacyjnych nie może przekraczać 1,0 mm.
  Przy opracowywaniu
  map topograficznych na podstawie map w większych skalach należy dokonać montażu...
 • ... satelitarne GPS,
  - pomiary elektronicznymi tachimetrami z rejestratorami polowymi,
  - opracowanie numeryczne
  map wraz z tworzeniem baz danych.
  Szybki rozwój metod GPS oraz...
 • ... r. poświęcona była mapom użytkowania ziemi. Połączona z nią wystawa map stała się doskonałym przeglądem osiągnięć i możliwości metodycznych i technicznych...
 • ... i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.
  Opis wyników i legendy do
  map obu części egzaminu gimnazjalnego są właściwe - trzeba natomiast zamienić same...
 • ... raportów, statystyk oraz analiz. Podstawowym elementem oprogramowania jest Cmap, przeglądarka map. Użycie map wektorowych zapewnia operatorowi znacznie większy, w porównaniu do...
 • ... a ściślej aktualność tej treści, przeto korzystniejsze wydaje się stosowanie map opracowywanych metodami fotogrametrycznymi. Szczególnie przydatne w tych pracach mogą być...
 • ... formatem danych oraz najważniejszego elementu systemu, tj. edytora graficznego GEO-MAP, od którego wywodzi się nazwa całego systemu. System uwzględnia następujące...
 • ... do standardów NATO zostanie opracowana i wydana następująca liczba arkuszy map w skalach: 1:25 000 - 2260,1:50 000 - 565...
 • ... 1.5b i 1.6.
  Tablica 1.5a
  Ogólna klasyfikacja
  map (do celów gospodarczych)

  Tablica 1.5b
  Schemat klasyfikacji map tematycznych...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego