Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
pora
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... zazwyczaj podczas pierwszego wiosenno-letniego „buchnięcia” wody roztopowej (por. fot. 23). Pierwsza powódź z lodowca Bondhus w 1980 r...
 • ... Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim" (Mt 8,11; por. 3,9).

  Ideę, że Kościół wierzących w Chrystusa jest duchowym...
 • ... i jednocześnie dbać o interesy siostry. Po śmierci Barbary Radziwiłłówny (por. s. 90) pojął za żonę kolejną księżniczkę z austriackiego domu...
 • ... tego rodu wzrosło ogromnie, gdy król po śmierci pierwszej żony (por. s. 85) poślubił potajemnie Barbarę Radziwiłłównę. Wiadomość o tym związku...
 • ... kontakcie z wodą morską jest funkcją jej temperatury i zasolenia (por. rozdz. 4.4). W przypadku Lodowca Hansa na południowym Spitsbergenie...
 • ... przystąpili do
  konspiracji "Orła Białego", do której to wciągnął ich
  por.rez.
  Józef Berestko. Wielu z nich na razie zajmowało się...
 • ... opóźnienie maksimum spływu w stosunku do maksimum ablacji jest najmniejsze (por. rys. 6.10).
  Dobowa zmienność przepływów w rzekach lodowcowych najwyraźniej...
 • ... raczej wytwórcze zdolności natury, próbuje jej dorównać w akcie kreacyjnym (por. rozdz. I, pkt 4 o natura naturata i natura naturans...
 • ... że dobroć Twa rozwalić może
  gmachy obłudy w plątaninie krat" (
  por. Boże, coś Polskę).
  Byliście mi wtedy jako giganci,
  boście mieli...
 • ... od naprężeń ścinających na dnie lodowca nie jest jednoznacznie określona (por. rys. 7.13). Jeżeli następuje poślizg z odspojeniami wypełnionymi wodą...
 • ... aż z 65-procentowym rabatem w każdym planie taryfowym Idea POR tzn. już od 18 groszy netto za minutę połączenia. Użytkownik...
 • ... nie znanego bliżej autora, pochodzącego prawdopodobnie z arabskiego szczepu Massa (por. Rdz 25, 14; 1 Krn 1, 30). Szósta część (30...
 • ... W nim też widział kolejnego, po Ludwiku Andegaweńskim, polskiego monarchę (por. s. 49), jednocześnie żywiąc cały czas nadzieję na połączenie Pomorza...
 • ... lokalizacja poszczególnych źródeł uszkodzeń, z których pochodzą rejestrowane sygnały dźwiękowe (por. rozdz. 2). Ogólny schemat blokowy komputerowego systemu diagnostyki akustycznej linii...
 • ... i kulturalnego, czego najwyraźniejszym przejawem było założenie Akademii w Zamościu (por. rozdz. II i XII). Okres mecenatu Zamoyskiego to ostatni akt...
 • ... najszersze włączenie do "arsenału" procedur uczenia i diagnozy systemów ekspertowych (por. rozdz. 7). Ten typ wspomagania diagnozy znalazł już zastosowania w...
 • ... rodziców, rozumiejących powołanie syna, i złych, ale potem poprawionych braci (por. rozdz. XII, pkt 3 - o Castus Ioseph Szymonowica).

  5. KUPIEC...
 • ... warunków samodzielnie, a pełnił jedynie rolę posłańca. Należy przypomnieć ponadto (por. wyżej), że wszystkie elementy oferty odnosiły się precyzyjnie do realnie...
 • ... śnieżnej a bilansem przychodów i strat ciepła na jego powierzchni (por. rys. 2.2). Jeżeli bilans energetyczny powierzchni lodowca przez dłuższy...
 • ... DSM utworzona została Komenda Portu Wojennego, na czele której stanął por. mar. Witold Szulc.
  W rejonie Petrykowa pozostała pod dowództwem por...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego