Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
uzasadnienie
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... on tu sprzymierzeńców wśród samych "poszkodowanych". Jak bowiem można by uzasadnić kontynuację Akcji Afirmacyjnej czy przestrzegać praw zakazujących rasowej dyskryminacji, gdyby...
 • ... się zgodzić z kupcami. Doprawdy, trudno bowiem w sposób logiczny uzasadnić działania władz. Nasuwa się tylko jedno logiczne wyjaśnienie biegu spraw...
 • ... gorliwy sługa nauki bez zmrużenia oka wymyśla nowe teorie, by uzasadnić to, czego się od niego wymaga.
  Tak niestety bywało w...
 • ... niesprawność okazała się dla sądu przeszkodą w wychowaniu dziecka.
  Trudno
  uzasadnić ten precedensowy wyrok. Czy ma to oznaczać, że odtąd rodzicom...
 • ... bardzo - a może nawet głównie - polifoniczni. Wydają przeróżne dźwięki, by uzasadnić swą potrzebę obcowania z kilkoma kobietami jednocześnie. Ciekawsze przykłady: "Owszem...
 • ... możliwa, należy przyjąć pewne założenia teoretyczne. Aby zaś z kolei uzasadnić, że taka sytuacja jest pożądana, przyjąć należy pewne postulaty aksjologiczne...
 • ... cichodajkę - powiedział jeden z hotelowych detektywów, Sebastian G. - Nie potrafię uzasadnić mego przekonania, ale ja mam oko do takich kobiet. Niby...
 • ... o całkowitym i nieuchronnym fiasku gospodarczych reform Gorbaczowa nie może uzasadnić poglądu, że pieriestrojka nie odniosła sukcesu w nadawaniu systemowi "ludzkiej...
 • ... dana kwestia jest dla polityka niewygodna, musi on swoją woltę uzasadnić, zwykle dobrem społecznym. Na pytanie o sprawę X polityk odpowiada...
 • ... sprzyja takiemu procederowi, a - jak zaznaczyliśmy - nie bardzo można go uzasadnić względami społecznymi.
  Są kraje, w których do podstawy wymiaru nie...
 • ... budzi prawdopodobieństwo historii... i starał się niezręcznie zaklajstrować luki i uzasadnić prawdomówność własnego bzdurzenia. Adresat jest tu obecny wyraźniej, niż się...
 • ... nim siedmioro dzieci. Jakie trzeba było zastosować kruczki prawne, aby uzasadnić wyrok, tego nie wie nikt, jako że rozprawy trybunału są...
 • ... i dziełem sztuki - pojętych jako
  systemy. Będziemy też starali się
  uzasadnić, że informacja zawarta w
  dziele sztuki jako systemie jest informacją...
 • ... wynikała z mądrej polityki lekowej, można by ją było racjonalnie uzasadnić. Niestety, jej nie ma. Na rynku farmaceutycznym w ostatnim dziesięcioleciu...
 • ... maszynowo-szablonowego ustroju społecznego". Podróż poślubna pana Hamiltona zdaje się uzasadnić przyczyny klęski świata, przepowiadanej przez M. Smolarskiego w Mieście Światłości...
 • ... i próba ucieczki od rzeczywistych problemów? Trudno przecież byłoby Ojcu uzasadnić tezę, że zwycięstwa polityczne przychodzą dzięki wysiłkowi moralnemu. Te dwie...
 • ... za przyjęciem tej uchwały. Nikt nie był w stanie racjonalnie uzasadnić swoich wniosków. Doszło do tego, że jeden z radnych zaproponował...
 • ... Jestem głęboko przekonany, że jest to bardzo ważne.

  Spróbuję teraz
  uzasadnić swoje stanowisko. Przy czym - uprzedzam - nie będę zajmował się tu...
 • ... uwagę, przez samego autora określoną jako herezja, trzeba rozwinąć i uzasadnić. Jakie miejsce wyznaczyć Szewczence w poezji ukraińskiej? Był prorokiem niewątpliwie...
 • ... Podczas ruchu nagle odczuwał niewytłumaczony lęk. Gdyby się go starał uzasadnić, spostrzegłby, że w garderobie goście się rozbierają, a na jego...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego