Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
warstwica
Znaleziono 37 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... obliczeń geodezyjnych GEO-PLUS. Narzędziem służącym do opracowań wysokościowych, tworzenia warstwic, jest program GEO-DTM.
  Interpolacja, wygładzanie i kreślenie warstwic jest...
 • ... placów przy użyciu szablonów o wysokości 3,5 mm. Wysokości warstwic i rzędne pikiet, posadowionych na gruncie, opisuje się kolorem brązowym...
 • ... charakterystycznych form terenu dopuszcza się półtorakrotnie większe błędy w położeniu warstwic.

  Mapy inżynieryjno-gospodarcze sporządza się na arkuszach ustalonych normą państwową...
 • ... warstwicowego.
  Pierworys mapy sytuacyjno-wysokościowej kreśli się tuszem czarnym. Przebieg
  warstwic kreśli się kolorem brązowym (siena palona). Wymiary znaków umownych powinny...
 • ... granice. Są one przedstawione na rys. 6.6 w postaci warstwic. 6.4.Siły w przegubach członów osprzętu
  6.4.1...
 • ... poprzedniego. Na wszystkich mapach topograficznych średnie błędy w położeniu wysokościowym warstwic względem punktów osnowy wysokościowej nie mogą przekraczać:
  a) dla terenów...
 • ... otrzymuje się szereg punktów o jednakowych wysokościach, które wyznaczają przebieg warstwic. Warstwice powinny charakteryzować powierzchnię terenu zgodnie z jego rzeźbą, w...
 • ... tworzenia warstwic, jest program GEO-DTM.
  Interpolacja, wygładzanie i kreślenie
  warstwic jest realizowane automatycznie na podstawie dowolnych plików współrzędnych punktów, z...
 • ... osnowy, oznaczenie budynków, urządzeń podziemnych i użytków gruntowych oraz opis warstwic i rzędne pikiet opisuje się szablonami, numery porządkowe budynków oraz...
 • ... od siebie, warstwy tematyczne [11].
  3. Osobnym zagadnieniem jest interpolacja
  warstwic. Warstwice w systemie DIGIMAP kreślone są w procesie półautomatycznym, analogicznym...
 • ... pikiety, zgodnie z informacjami znajdującymi się na szkicu polowym.
  Interpolacja
  warstwic polega na wyznaczaniu zbioru punktów o tej samej wysokości i...
 • ... działalności generalizacji rzeźby terenu, dokładności kartowania pikiet i dokładności interpolacji warstwic) i przyjmuje się, że wynosi ona około 1/3 cięcia...
 • ... map w skalach 1:10000 oraz numerycznego modelu terenu i warstwic z jeszcze wyższą dokładnością [7].

  3.5.6. Termowizja
  Termowizja...
 • ... podstawie których rzeźba terenu zostanie przedstawiona na mapie za pomocą warstwic,
  - wybrane punkty powierzchni terenu w przypadku przedstawienia na mapie rzeźby...
 • ... ważniejszych funkcji programu wg [6] należy zaliczyć:
  - usuwanie niepotrzebnych fragmentów
  warstwic (np. pod budynkami),
  - tworzenie dowolnego łamanego przekroju pionowego,
  - obliczanie objętości...
 • ... mas ziemnych (względem płaszczyzny zdefiniowanej przez operatora),
  - tworzenie z wygenerowanych
  warstwic pliku w formacie DXF.
  System tworzenia mapy numerycznej NOBEL [15...
 • ... Trójwymiarowe powierzchnie przedstawia się na mapach najczęściej za pomocą izolinii (warstwic), tj. linii stałych wartości funkcji Z

  Interpolacja izolinii oraz wykreślenie...
 • ... Kartografii K-1 Mapa zasadnicza.

  Kartowanie rzeźby terenu i interpolacja
  warstwic

  Linie przekroju powierzchni topograficznej płaszczyznami poziomymi nazywamy liniami warstwowymi. Rzuty...
 • ... określających przebieg izolinii obliczane są współrzędne X, Y punktów przecięć warstwic z bokami siatki, przy czym stosuje się zwykłą interpolację liniową...
 • ... automatycznie. W następnym kroku wskazuje punkty, przez które będzie przebiegać warstwica. W ostatniej fazie następuje automatyczny proces wykreślenia warstwicy za pomocą...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego