Typ tekstu: Książka
Autor: Kruczkowski Leon
Tytuł: Kordian i cham
Rok wydania: 1979
Rok powstania: 1932
mogę? - ozwał się wreszcie. Przecie wielki książę dowódcą jest najwyższym tego wojska polskiego... przecie imperator jest królem polskim!... Więc jakże to?
- Widzę, że nie przenikasz tych spraw należycie...
Imperator, choć polską uwieńczony przesławną koroną, obcy jest narodowi!.. W kim honor i czucia szlachetne nie są czczym tylko słowem - - temu już ścierpieć niepodobna obcego pana! Ani sług jego i wielkorządców, co despotyczną dłonią prawa krajowe łamiąc, samodzierżawie tu sprawują, moskiewskie zgoła! Temu rewolucja kres położyć musi... trzeba, żeby w wojsku o tym wiedziano, kiedy godzina wybije - - i dlatego ci to mówię!... Powstaniemy, może już wkrótce... aby wroga ojczyzny i ludu polskiego precz
mogę? - ozwał się wreszcie. Przecie wielki książę dowódcą jest najwyższym tego wojska polskiego... przecie imperator jest królem polskim!... Więc jakże to?<br>- Widzę, że nie przenikasz tych spraw należycie...<br>Imperator, choć polską uwieńczony przesławną koroną, obcy jest narodowi!.. W kim honor i czucia szlachetne nie są czczym tylko słowem - - temu już ścierpieć niepodobna obcego pana! Ani sług jego i wielkorządców, co despotyczną dłonią prawa krajowe łamiąc, samodzierżawie tu sprawują, moskiewskie zgoła! Temu rewolucja kres położyć musi... trzeba, żeby w wojsku o tym wiedziano, kiedy godzina wybije - - i dlatego ci to mówię!... Powstaniemy, może już wkrótce... aby wroga ojczyzny i ludu polskiego precz
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego