Typ tekstu: Książka
Autor: Zarzycki Jan
Kuryszko Jan
Tytuł: Anatomia mikroskopowa zwierząt i człowieka
Rok: 1995
z przebiegiem naczyń krwionośnych w tym narządzie (rys. 27). Do śledziony wnikają od strony wnęki tętnice śledzionowe (arteriae lienales), których liczne rozgałęzienia przebiegające w beleczkach noszą nazwę tętnic beleczkowych (arteriae trabeculares). Oddają one dalsze odgałęzienia, które po osiągnięciu średnicy 0,1-0,2 mm opuszczają beleczki i wnikają do miazgi śledziony, tworząc tętnice miazgi (arteriae pulpales), otoczone pochewką utworzoną przeważnie z limfocytów T (strefa T). W tych miejscach znajdują się komórki prezentujące antygen. Pochewki te zwłaszcza w miejscach rozwidleń tych naczyń grubieją i przybierają kształt 63

kulisty, tworząc grudki chłonne zawierające przeważnie limfocyty B (strefa B). Tętnice przechodzące przez grudki chłonne
z przebiegiem naczyń krwionośnych w tym narządzie (rys. 27). Do śledziony wnikają od strony wnęki tętnice śledzionowe (arteriae lienales), których liczne rozgałęzienia przebiegające w beleczkach noszą nazwę tętnic beleczkowych (arteriae trabeculares). Oddają one dalsze odgałęzienia, które po osiągnięciu średnicy 0,1-0,2 mm opuszczają beleczki i wnikają do miazgi śledziony, tworząc tętnice miazgi (arteriae pulpales), otoczone pochewką utworzoną przeważnie z limfocytów T (strefa T). W tych miejscach znajdują się komórki prezentujące antygen. Pochewki te zwłaszcza w miejscach rozwidleń tych naczyń grubieją i przybierają kształt 63<br><br> kulisty, tworząc grudki chłonne zawierające przeważnie limfocyty B (strefa B). Tętnice przechodzące przez grudki chłonne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego