Typ tekstu: Książka
Autor: Sekuła Helena
Tytuł: Ślad węża
Rok: 2004
domów maklerskich z Düsseldorfu i Lintzu - dopóki dokładnego oszacowania ich aktywów i wiarygodności, oczywiście autorstwa wywiadowni o uznanej renomie, nie przedstawię do akceptu centrali w Lionie.
Kontraktu na piśmie pomiędzy Francuzem a Rottweilerem, Bogna nigdy nie widziała. Coraz wyraźniej odczuwa niebezpieczeństwo. Usiłuje przeniknąć gdzie ukrywa się najgroźniejsze w potoku branżowego żargonu Rottweilera.
- ... zasięgnięcie informacji o kontrahencie należy powierzyć wyspecjalizowanej instytucji. Kanon opinii żąda odpowiedzi na pytanie o: wypłacalność, kredyt bankowy, ogólną kondycję przedsiębiorstwa, jego wartość i pasywa no i tak zwany pierwiastek ludzki. Owszem, zleciłem wywiad, ale nie mogłem pozwolić aby tak korzystny zakup przeszedł nam koło nosa, przez jeden, jedyny
domów maklerskich z Düsseldorfu i Lintzu - dopóki dokładnego oszacowania ich aktywów i wiarygodności, oczywiście autorstwa wywiadowni o uznanej renomie, nie przedstawię do akceptu centrali w Lionie.<br>Kontraktu na piśmie pomiędzy Francuzem a Rottweilerem, Bogna nigdy nie widziała. Coraz wyraźniej odczuwa niebezpieczeństwo. Usiłuje przeniknąć gdzie ukrywa się najgroźniejsze w potoku branżowego żargonu Rottweilera.<br>- ... zasięgnięcie informacji o kontrahencie należy powierzyć wyspecjalizowanej instytucji. Kanon opinii żąda odpowiedzi na pytanie o: wypłacalność, kredyt bankowy, ogólną kondycję przedsiębiorstwa, jego wartość i pasywa no i tak zwany pierwiastek ludzki. Owszem, zleciłem wywiad, ale nie mogłem pozwolić aby tak korzystny zakup przeszedł nam koło nosa, przez jeden, jedyny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego