Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
koncepcja grupy została poddana nowej interpretacji, nadającej jej w pełni społeczny charakter. Wspomniane dzieło nie było jednolite pod względem zawartych w nim treści. Przewijały się w nim wcześniejsze wątki myślowe, łączące się z nowymi ustaleniami. te ostatnie, nie tworząc logicznie zwartej całości, prowadziły do wyodrębnienia się kilku wizji grupy społecznej.
Abstrakcyjna koncepcja grupy społecznej. Przyjęta przez Gumplowicza w ramach ustaleń filozoficznych zasada monizmu, został z czasem dopracowana przybierając postać "tryptyku monistycznego". Nie negując jedności otaczającego świata zjawisk, zgodnie z panującą wówczas tendencją, uczony wyróżniał w nim odrębne światy zjawisk. Obok tradycyjnie wydzielanego świata fizycznego i psychicznego, wyodrębnił świat społeczny, składający się
koncepcja grupy została poddana nowej interpretacji, nadającej jej w pełni społeczny charakter. Wspomniane dzieło nie było jednolite pod względem zawartych w nim treści. Przewijały się w nim wcześniejsze wątki myślowe, łączące się z nowymi ustaleniami. te ostatnie, nie tworząc logicznie zwartej całości, prowadziły do wyodrębnienia się kilku wizji grupy społecznej.<br>Abstrakcyjna koncepcja grupy społecznej. Przyjęta przez Gumplowicza w ramach ustaleń filozoficznych zasada monizmu, został z czasem dopracowana przybierając postać "tryptyku monistycznego". Nie negując jedności otaczającego świata zjawisk, zgodnie z panującą wówczas tendencją, uczony wyróżniał w nim odrębne światy zjawisk. Obok tradycyjnie wydzielanego świata fizycznego i psychicznego, wyodrębnił świat społeczny, składający się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego