Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
szereg produktów, z różnymi wydajnościami, jak pokazuje poniższy przykład:

(4) Jednoelektronowe reakcje redoks
Reakcje te, stanowiące jeden z mechanizmów inicjacji reakcji wolnorodnikowych, są też ważnym typem reakcji prolongacji:

(5) Przegrupowania
W wyniku wewnątrzcząsteczkowych przegrupowań z mniej stabilnych wolnych rodników powstają rodniki bardziej stabilne. Przykładem może być następująca reakcja, w której Ar oznacza resztę aromatyczną związku:

Wolny rodnik może z jednym związkiem reagować na kilka sposobów, wchodząc np. w równoległe reakcje addycji i oderwania atomu wodoru.
Ogólnie, reakcje wolnorodnikowe są szybkie, ale mało specyficzne. Istnieje odwrotna zależność pomiędzy reaktywnością a selektywnością reakcji różnych wolnych rodników. Tak więc rodnik wodorotlenowy jest dużo bardziej
szereg produktów, z różnymi wydajnościami, jak pokazuje poniższy przykład:<br>&lt;gap&gt;<br>(4) Jednoelektronowe reakcje redoks<br>Reakcje te, stanowiące jeden z mechanizmów inicjacji reakcji wolnorodnikowych, są też ważnym typem reakcji prolongacji:<br>&lt;gap&gt;<br>(5) Przegrupowania<br>W wyniku wewnątrzcząsteczkowych przegrupowań z mniej stabilnych wolnych rodników powstają rodniki bardziej stabilne. Przykładem może być następująca reakcja, w której Ar oznacza resztę aromatyczną związku:<br>&lt;gap&gt;<br>Wolny rodnik może z jednym związkiem reagować na kilka sposobów, wchodząc np. w równoległe reakcje addycji i oderwania atomu wodoru.<br>Ogólnie, reakcje wolnorodnikowe są szybkie, ale mało specyficzne. Istnieje odwrotna zależność pomiędzy reaktywnością a selektywnością reakcji różnych wolnych rodników. Tak więc rodnik wodorotlenowy jest dużo bardziej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego