Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
efekcie względna.
Można poza tym przyjąć wniosek, że jeżeli poddajemy system zamknięty
analizie z uwagi na jego istotne właściwości, to powinniśmy przyjąć,
że jest on także zamknięty na nasze akty poznawcze,
co ostatecznie prowadzi do twierdzenia, że systemy zamknięte,
nawet jeśliby istniały w rzeczywistości, to z istoty swojej byłyby
niepoznawalne.

Argument, w którym postuluje się możliwość istnienia systemów
zamkniętych, niezależnie od ich poznania, byłby do utrzymania
przy dwóch założeniach: po pierwsze, postulowania istnienia innej
rzeczywistości - nie tej, która jest otwarta na nasze poznanie, ale
takiej, która z istoty swojej byłaby niepoznawalna, i po drugie, przy
włączeniu do analizy wcześniejszego rozstrzygnięcia na
efekcie względna.<br> Można poza tym przyjąć wniosek, że jeżeli poddajemy system zamknięty<br>analizie z uwagi na jego istotne właściwości, to powinniśmy przyjąć, <br>że jest on także zamknięty na nasze akty poznawcze,<br>co ostatecznie prowadzi do twierdzenia, że systemy zamknięte,<br>nawet jeśliby istniały w rzeczywistości, to z istoty swojej byłyby<br>niepoznawalne.<br><br>Argument, w którym postuluje się możliwość istnienia systemów<br>zamkniętych, niezależnie od ich poznania, byłby do utrzymania<br>przy dwóch założeniach: po pierwsze, postulowania istnienia innej<br>rzeczywistości - nie tej, która jest otwarta na nasze poznanie, ale<br>takiej, która z istoty swojej byłaby niepoznawalna, i po drugie, przy<br>włączeniu do analizy wcześniejszego rozstrzygnięcia na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego