Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Handlowy
Rok powstania: 1934
ze spólników.

Rozdział III.
Stosunki wewnętrzne spółki.

Art. 91. § 1. Umowa nie może powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem spólników.
§ 2. Nie może również ograniczyć prawa spólnika do osobistego zasięgania wiadomości o stanie majątku oraz obiegu interesów spółki, ani jego prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.
Art. 92. § 1. Inne stosunki prawne między spólnikami ocenia się według umowy spółki.
§ 2. W braku postanowień w umowie spółki stosuje się przepisy poniższe.
Art. 93. § 1. Każdy spólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.
§ 2. Każdy spólnik może prowadzić bez uprzedniej uchwały spólników sprawy, nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki
ze spólników.<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział III.&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Stosunki wewnętrzne spółki.&lt;/&gt;<br><br>Art. 91. § 1. Umowa nie może powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem spólników.<br>§ 2. Nie może również ograniczyć prawa spólnika do osobistego zasięgania wiadomości o stanie majątku oraz obiegu interesów spółki, ani jego prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.<br>Art. 92. § 1. Inne stosunki prawne między spólnikami ocenia się według umowy spółki.<br>§ 2. W braku postanowień w umowie spółki stosuje się przepisy poniższe.<br>Art. 93. § 1. Każdy spólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki.<br>§ 2. Każdy spólnik może prowadzić bez uprzedniej uchwały spólników sprawy, nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego