Typ tekstu: Książka
Autor: Sejm RP
Tytuł: Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
Rok powstania: 1964
i rozporządza całym swoim majątkiem samodzielnie (rozdzielczość majątkowa).

Rozdział III.
Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa.

Art. 52. § 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zniesienia przez sąd wspólności majątkowej zarówno ustawowej, jak i umownej.
§ 2. Wspólność majątkowa ustaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją znosi.
Art. 53. Wspólność zarówno ustawowa, jak i umowna ustaje z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.
Art. 54. Z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami powstaje między nimi rozdzielność majątkowa.

DZIAŁ IV
Ustanie małżeństwa.

Art. 55. § 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo
i rozporządza całym swoim majątkiem samodzielnie (rozdzielczość majątkowa).<br><br>&lt;tit&gt;Rozdział III.&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa.&lt;/&gt;<br><br>Art. 52. § 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zniesienia przez sąd wspólności majątkowej zarówno ustawowej, jak i umownej.<br>§ 2. Wspólność majątkowa ustaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją znosi.<br>Art. 53. Wspólność zarówno ustawowa, jak i umowna ustaje z mocy prawa w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.<br>Art. 54. Z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami powstaje między nimi rozdzielność majątkowa.<br><br>&lt;tit&gt;DZIAŁ IV&lt;/&gt;<br>&lt;tit&gt;Ustanie małżeństwa.&lt;/&gt;<br><br>Art. 55. § 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domniemywa się, że małżeństwo
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego