Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
rekonstrukcji naszego przemysłu.
Z tych też względów konieczne jest sformułowanie rządowego programu likwidacji obszarów ekologicznego zagrożenia.

Potrzeba proekologicznej gospodarki na obszarach o największych wartościach przyrodniczych

Na tle państw Europy Zachodniej Polska ma wyjątkowej wartości duże obszary przyrodnicze. Są to stare puszcze (Białowieska, Knyszyńska, Augustowska, Łomnicka, Borecka, Piska, Goleniowska, Wkrzańska, Notecka, Bydgoska, Rzepińska, Biała), zespoły bagienne (bagna Biebrzy, Narwi, Orzyca, Omulwi), kompleksy jeziorne (jeziora suwalskie, mazurskie, olsztyńskie, brodnickie, kartuskie, drawskie, żnińskie, kruszwickie, gostynińskie, włodawskie).
Tego typu kompleksy przyrodnicze nie występują w Europie Zachodniej w takiej ilości i w tak mało zmienionej formie. Jest to ogromna wartość, jaką wnosimy do jednoczącej się Europy
rekonstrukcji naszego przemysłu.<br>Z tych też względów konieczne jest sformułowanie rządowego programu likwidacji obszarów ekologicznego zagrożenia.<br><br>&lt;tit&gt;Potrzeba proekologicznej gospodarki na obszarach o największych wartościach przyrodniczych&lt;/&gt;<br><br>Na tle państw Europy Zachodniej Polska ma wyjątkowej wartości duże obszary przyrodnicze. Są to stare puszcze (Białowieska, Knyszyńska, Augustowska, Łomnicka, Borecka, Piska, Goleniowska, Wkrzańska, Notecka, Bydgoska, Rzepińska, Biała), zespoły bagienne (bagna Biebrzy, Narwi, Orzyca, Omulwi), kompleksy jeziorne (jeziora suwalskie, mazurskie, olsztyńskie, brodnickie, kartuskie, drawskie, żnińskie, kruszwickie, gostynińskie, włodawskie).<br>Tego typu kompleksy przyrodnicze nie występują w Europie Zachodniej w takiej ilości i w tak mało zmienionej formie. Jest to ogromna wartość, jaką wnosimy do jednoczącej się Europy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego