Typ tekstu: Książka
Autor: Olszewski Daniel
Tytuł: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie
Rok: 1996
ciało za świątynię Ducha Świętego (1 Kor 3,16), każdy czuł się ochrzczony jednym Duchem w jedno Ciało (1 Kor 12,13). Podczas obchodu Pięćdziesiątnicy, w dniu, w którym przypadło nowotestamentowe święto Zesłania Ducha Świętego, Piotr w swej katechezie nauczał, że Bóg spełnił daną przez proroków przepowiednię i zesłał swego Ducha Świętego na wierzących w Jezusa Chrystusa (Dz 2,16-21).

Rola liturgii
Zasadnicze cechy kultu chrześcijańskiego wypracowane zostały przez pierwsze pokolenia chrześcijan. Pierwsze teksty pozabiblijne związane są z życiem liturgicznym, a wielka część najstarszego piśmiennictwa chrześcijańskiego dotyczy "inicjacji chrześcijańskiej", tzn. sakramentu chrztu i Eucharystii, oraz wielkich tajemnic Chrystusa, przeżywanych przez
ciało za świątynię Ducha Świętego (1 Kor 3,16), każdy czuł się ochrzczony jednym Duchem w jedno Ciało (1 Kor 12,13). Podczas obchodu Pięćdziesiątnicy, w dniu, w którym przypadło nowotestamentowe święto Zesłania Ducha Świętego, Piotr w swej katechezie nauczał, że Bóg spełnił daną przez proroków przepowiednię i zesłał swego Ducha Świętego na wierzących w Jezusa Chrystusa (Dz 2,16-21). &lt;gap&gt;<br><br>&lt;tit1&gt;Rola liturgii&lt;/&gt;<br>Zasadnicze cechy kultu chrześcijańskiego wypracowane zostały przez pierwsze pokolenia chrześcijan. Pierwsze teksty pozabiblijne związane są z życiem liturgicznym, a wielka część najstarszego piśmiennictwa chrześcijańskiego dotyczy "inicjacji chrześcijańskiej", tzn. sakramentu chrztu i Eucharystii, oraz wielkich tajemnic Chrystusa, przeżywanych przez
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego