Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
sztucznego. Istotę tej zasady stanowi porównywanie dopuszczalnych rozwiązań na podstawie kryterium decyzyjnego oraz wybór najlepszego rozwiązania.
W optymalizacji jakości produktów można wykorzystać m.in. schemat porównawczy badań jakości przedstawiony na rysunku 1.7.
Wzorzec jakości pełni rolę układu odniesienia w badaniu podobieństwa, wartościowaniu i optymalizacji projektowej i rzeczywistej jakości produktu. Dysponowanie takim wzorcem już na etapie generowania dopuszczalnych wariantów projektowej jakości produktu, umożliwia minimalizację różnicy zbiorów cech oraz odchyleń zbioru stanów cech wspólnych projektowanego produktu i wzorca. Analogiczna możliwość występuje w odniesieniu do osiągniętej jakości produktu, względem jakości projektowej lub wzorcowej. Na rysunku 1.7 zasygnalizowano zjawisko niejednorodności jakościowej egzemplarzy produktu
sztucznego. Istotę tej zasady stanowi porównywanie dopuszczalnych rozwiązań na podstawie kryterium decyzyjnego oraz wybór najlepszego rozwiązania.<br>W optymalizacji jakości produktów można wykorzystać m.in. schemat porównawczy badań jakości przedstawiony na rysunku 1.7.<br>Wzorzec jakości pełni rolę układu odniesienia w badaniu podobieństwa, wartościowaniu i optymalizacji projektowej i rzeczywistej jakości produktu. Dysponowanie takim wzorcem już na etapie generowania dopuszczalnych wariantów projektowej jakości produktu, umożliwia minimalizację różnicy zbiorów cech oraz odchyleń zbioru stanów cech wspólnych projektowanego produktu i wzorca. Analogiczna możliwość występuje w odniesieniu do osiągniętej jakości produktu, względem jakości projektowej lub wzorcowej. Na rysunku 1.7 zasygnalizowano zjawisko niejednorodności jakościowej egzemplarzy produktu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego