Typ tekstu: Książka
Autor: Albin Krzysztof
Tytuł: Reklama
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 2000
strategii marketingowej. System promocji ma złożoną strukturę, analogicznie do pozostałych elementów marketing-mix. Promocję tworzy kombinacja następujących elementów:
- reklamy,
- public relations,
- akwizycji, rozumianej jako promocja opartej na bezpośrednim kontakcie lub sprzedaży,
- promocji uzupełniającej.
Kombinacja powyższych elementów nosi miano promotion-mix i decyduje o realizacji założeń komunikacyjnych strategii marketingowej.
REKLAMA JAKO ELEMENT PROMOTION-MIX
Proces promocji określany jest jako:
1, efekt informowania, perswazji i wpływu na decyzje konsumentów związane z aktem nabycia;
2, oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy polegające na przekazywaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększać wiedzę na temat towarów firm i samej firmy, w celu stworzenia dla
strategii marketingowej. System promocji ma złożoną strukturę, analogicznie do pozostałych elementów marketing-mix. Promocję tworzy kombinacja następujących elementów: <br>- reklamy, <br>- public relations, <br>- akwizycji, rozumianej jako promocja opartej na bezpośrednim kontakcie lub sprzedaży, <br>- promocji uzupełniającej. <br>Kombinacja powyższych elementów nosi miano promotion-mix i decyduje o realizacji założeń komunikacyjnych strategii marketingowej. <br>&lt;tit&gt;REKLAMA JAKO ELEMENT PROMOTION-MIX&lt;/&gt;<br>Proces promocji określany jest jako: <br>1, efekt informowania, perswazji i wpływu na decyzje konsumentów związane z aktem nabycia; <br>2, oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy polegające na przekazywaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększać wiedzę na temat towarów firm i samej firmy, w celu stworzenia dla
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego