Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
jego funkcjonalnych właściwościach. Długotrwała, monotonna praca lub odwrotnie, wywołująca stresy, powoduje przerost lub zanik określonych grup mięśni, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, niekiedy osłabienie słuchu i widzenia, itp. Brak nawyku aktywności ruchowej poza pracą pogłębia jeszcze te zjawiska. Wpływają na nie również tzw. choroby zawodowe związane z uciążliwymi i szkodliwymi warunkami pracy. Ergonomiczne uwarunkowania nawykowe maja odmienny charakter. Są one wyrazem przyzwyczajenia do wykonywania pewnych czynności lub działań nabytego w trakcie pracy. Wyrażają się one zarówno w czynnościach motorycznych, jak i w mowie. Oddziaływania patologiczne i nawykowe dają synergicznie specyficzny efekt, wyrażający się w specjalnym typie tzw. zachowań zawodowych. Oddziaływania patogeniczne mają istotne
jego funkcjonalnych właściwościach. Długotrwała, monotonna praca lub odwrotnie, wywołująca stresy, powoduje przerost lub zanik określonych grup mięśni, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, niekiedy osłabienie słuchu i widzenia, itp. Brak nawyku aktywności ruchowej poza pracą pogłębia jeszcze te zjawiska. Wpływają na nie również tzw. choroby zawodowe związane z uciążliwymi i szkodliwymi warunkami pracy. Ergonomiczne uwarunkowania nawykowe maja odmienny charakter. Są one wyrazem przyzwyczajenia do wykonywania pewnych czynności lub działań nabytego w trakcie pracy. Wyrażają się one zarówno w czynnościach motorycznych, jak i w mowie. Oddziaływania patologiczne i nawykowe dają synergicznie specyficzny efekt, wyrażający się w specjalnym typie tzw. zachowań zawodowych. Oddziaływania patogeniczne mają istotne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego