Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 35
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1988
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Wciąż mamy przed oczyma tę całość, cykl katechez chrystologicznych, który obecnie odnosi się do posłannictwa Jezusa Chrystusa. Poprzednie katechezy były poświęcone temu tematowi, Szczytem posłannictwa Jezusa Chrystusa jest dzieło Odkupienia, To posłannictwo równocześnie wyraża się przez nauczanie o Odkupieniu i Ewangelię. Jednakże razem Odkupienie i Ewangelia to nie jest tylko jakaś teoria, to nie jest jakaś filozofia, to jest program przemiany człowieka.
Posłannictwo Jezusa Chrystusa jest skierowane do każdego człowieka, do wszystkich ludzi pod kątem przemiany człowieka, przemiany podstawowej. Człowiek bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, znajduje swoje wypełnienie, swoje urzeczywistnienie a ile staje się
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!<br>Wciąż mamy przed oczyma tę całość, cykl katechez chrystologicznych, który obecnie odnosi się do posłannictwa Jezusa Chrystusa. Poprzednie katechezy były poświęcone temu tematowi, Szczytem posłannictwa Jezusa Chrystusa jest dzieło Odkupienia, To posłannictwo równocześnie wyraża się przez nauczanie o Odkupieniu i Ewangelię. Jednakże razem Odkupienie i Ewangelia to nie jest tylko jakaś teoria, to nie jest jakaś filozofia, to jest program przemiany człowieka.<br>Posłannictwo Jezusa Chrystusa jest skierowane do każdego człowieka, do wszystkich ludzi pod kątem przemiany człowieka, przemiany podstawowej. Człowiek bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, znajduje swoje wypełnienie, swoje urzeczywistnienie a ile staje się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego