Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
jego działań, pozbawienia go swobody operacyjnej, zniszczenia określonych sił lub obiektów oraz uzyskania pełnego obrazu sytuacji przeciwnika. Operacje tyłowe (Rear Operations) prowadzi się na obszarze własnych tyłów. Ich celem jest ochrona oraz zapewnienie własnym siłom swobody operacyjnej. Jednym z zadań realizowanych podczas operacji tyłowych jest przeciwdziałanie głębokim operacjom przeciwnika.
Dowodzenie
Filozofia dowodzenia stosowana w NATO różni się diametralnie od przyjętej u nas. Zaczyna się od tego, że dowódca ma tylko jednego etatowego zastępcę, z prawem podejmowania wszelkich decyzji, gdy dowódca jest nieobecny lub nieosiągalny. Dowódca może przekazać przy tym swemu zastępcy część uprawnień dowodzenia. Szef sztabu, który nie jest zastępcą dowódcy
jego działań, pozbawienia go swobody operacyjnej, zniszczenia określonych sił lub obiektów oraz uzyskania pełnego obrazu sytuacji przeciwnika. Operacje tyłowe (&lt;foreign&gt;Rear Operations&lt;/&gt;) prowadzi się na obszarze własnych tyłów. Ich celem jest ochrona oraz zapewnienie własnym siłom swobody operacyjnej. Jednym z zadań realizowanych podczas operacji tyłowych jest przeciwdziałanie głębokim operacjom przeciwnika.<br>Dowodzenie<br>Filozofia dowodzenia stosowana w NATO różni się diametralnie od przyjętej u nas. Zaczyna się od tego, że dowódca ma tylko jednego etatowego zastępcę, z prawem podejmowania wszelkich decyzji, gdy dowódca jest nieobecny lub nieosiągalny. Dowódca może przekazać przy tym swemu zastępcy część uprawnień dowodzenia. Szef sztabu, który nie jest zastępcą dowódcy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego