Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
te są wykorzystywane przez GC do pobudzania motoneuronów sterujących podparciem w taki sposób, aby przez niewielkie zmiany postury kompensować wpływ zmiennego obciążenia nogi. Ponadto przy przeciążeniu nogi sygnały te blokują ją w fazie podparcia.
Na rysunku 6.3 pokazano schemat generatora pobudzeń mięśni prostowników i zginaczy zidentyfikowany przez Pearsona [108]. Generator chodu składa się z części centralnej wysyłającej sygnały do wszystkich nóg (są to neurony aktywne) oraz z generatora lokalnego odbierającego sygnały sprzężeń od receptorów lokalnych.
Badania prowadzone w ostatnich latach pozwoliły dokładnie określić rozmieszczenie i typ receptorów ulokowanych w nogach owadów [41].
Każda noga owada składa się z długich segmentów
te są wykorzystywane przez GC do pobudzania motoneuronów sterujących podparciem w taki sposób, aby przez niewielkie zmiany postury kompensować wpływ zmiennego obciążenia nogi. Ponadto przy przeciążeniu nogi sygnały te blokują ją w fazie podparcia. <br>Na rysunku 6.3 pokazano schemat generatora pobudzeń mięśni prostowników i zginaczy zidentyfikowany przez Pearsona [108]. Generator chodu składa się z części centralnej wysyłającej sygnały do wszystkich nóg (są to neurony aktywne) oraz z generatora lokalnego odbierającego sygnały sprzężeń od receptorów lokalnych. <br>Badania prowadzone w ostatnich latach pozwoliły dokładnie określić rozmieszczenie i typ receptorów ulokowanych w nogach owadów [41]. <br>Każda noga owada składa się z długich segmentów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego