Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920) 1
Rok: 1999
z Pucka i Baniecki ze Zdrady. Na wspólnym spotkaniu ustalono program puckich uroczystości.


Przebieg puckich uroczystości, w których uczestniczyli, oprócz ludności miasta i okolicznych wsi kaszubskich, przedstawiciele Naczelnika Państwa, Rządu, Sejmu, wojska, artystów i poetów, a także przedstawiciel Francji, odbiegał nieco od programu. Spowodowane to zostało opóźnieniem się pociągu gen. Hallera, złą nadmorską pogodą oraz faktem dołączenia do programu uroczystości punktu dotyczącego zaślubin z morzem i podpisaniem związanego z tym pamiątkowego dokumentu.
Dla uczczenia istotnego dla Polski wydarzenia, jakim było przejęcie przez wojsko Pomorza, dowódcy ważniejszych jednostek wydali specjalne rozkazy. Z tej okazji zostały też oddane salwy honorowe we wszystkich jednostkach
z Pucka i Baniecki ze Zdrady. Na wspólnym spotkaniu ustalono program puckich uroczystości.<br>&lt;page nr=19&gt;<br><br>Przebieg puckich uroczystości, w których uczestniczyli, oprócz ludności miasta i okolicznych wsi kaszubskich, przedstawiciele Naczelnika Państwa, Rządu, Sejmu, wojska, artystów i poetów, a także przedstawiciel Francji, odbiegał nieco od programu. Spowodowane to zostało opóźnieniem się pociągu gen. Hallera, złą nadmorską pogodą oraz faktem dołączenia do programu uroczystości punktu dotyczącego zaślubin z morzem i podpisaniem związanego z tym pamiątkowego dokumentu.<br>Dla uczczenia istotnego dla Polski wydarzenia, jakim było przejęcie przez wojsko Pomorza, dowódcy ważniejszych jednostek wydali specjalne rozkazy. Z tej okazji zostały też oddane salwy honorowe we wszystkich jednostkach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego