Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
X 1708-12 XII 1777). W okresie dzielącym nas od jego śmierci wypadło kilka pełnych rocznic, które - jak zazwyczaj bywa w takich przypadkach - dostarczyły sposobności do pełniejszego, syntetycznego przedstawienia twórczości tego wszechstronnego uczonego szwajcarskiego. Setna rocznica śmierci, która przypadła w 1877 r. miała przełomowe znaczenie.
Być może dlatego, że wpływ. Hallera-fizjologa rozciągnął się na niemal cały wiek dziewiętnasty i w fizjologii wciąż był jak gdyby postacią współczesną, nie zwrócił on na siebie uwagi dziewiętnastowiecznych historyków medycyny i biologii, jeśli za wyjątek uznamy krótki fragment dotyczący Hallerowskiej teorii pobudliwości w historii medycyny K. Sprengla czy wzmianki o Hallerze w historii medycyny
X 1708-12 XII 1777). W okresie dzielącym nas od jego śmierci wypadło kilka pełnych rocznic, które - jak zazwyczaj bywa w takich przypadkach - dostarczyły sposobności do pełniejszego, syntetycznego przedstawienia twórczości tego wszechstronnego uczonego szwajcarskiego. Setna rocznica śmierci, która przypadła w 1877 r. miała przełomowe znaczenie.&lt;/intro&gt; <br>Być może dlatego, że wpływ. Hallera-fizjologa rozciągnął się na niemal cały wiek dziewiętnasty i w fizjologii wciąż był jak gdyby postacią współczesną, nie zwrócił on na siebie uwagi dziewiętnastowiecznych historyków medycyny i biologii, jeśli za wyjątek uznamy krótki fragment dotyczący Hallerowskiej teorii pobudliwości w historii medycyny K. Sprengla czy wzmianki o Hallerze w historii medycyny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego