Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
społecznej. W latach tych wyszło z druku wszystkich 8 tomów . i toczyła się zarazem nieprzerwana praca badawcza i pisarska; z zakresu botaniki, anatomii, chirurgii i medycyny praktycznej. Wystawę w zamku Aigle uzupełnił wydany z jej okazji katalog oraz oddzielna okolicznościowa publikacja poświęcona temu tylko właśnie okresowi w życiu i działalności Hallera.
Drugim miejscem, z którym Haller związał swoje losy, była Getynga. Gdy w Bernie praktykował po prostu jako lekarz o przez rok zajmował stanowisko bibliotekarza przy Radzie Miejskiej, z Getyngi nadeszło zaproszenie do objęcia w nowo powstałym tam uniwersytecie stanowiska profesora anatomii, botaniki i chirurgii. Przyjął je i po spędzeniu w
społecznej. W latach tych wyszło z druku wszystkich 8 tomów &lt;gap&gt;. i toczyła się zarazem nieprzerwana praca badawcza i pisarska; z zakresu botaniki, anatomii, chirurgii i medycyny praktycznej. Wystawę w zamku Aigle uzupełnił wydany z jej okazji katalog oraz oddzielna okolicznościowa publikacja poświęcona temu tylko właśnie okresowi w życiu i działalności Hallera.<br> Drugim miejscem, z którym Haller związał swoje losy, była Getynga. Gdy w Bernie praktykował po prostu jako lekarz o przez rok zajmował stanowisko bibliotekarza przy Radzie Miejskiej, z Getyngi nadeszło zaproszenie do objęcia w nowo powstałym tam uniwersytecie stanowiska profesora anatomii, botaniki i chirurgii. Przyjął je i po spędzeniu w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego