Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
jako botanik Ch. Wagenknecht - Haller-poetaT. Wolpers - Haller, uczona Getynga i "Clarissa" Richardsona. Recepta literacka i jej zwrotne oddziaływanie na autora. Eksponatami w dziełach tych były przede wszystkim dzieła drukowane, oprócz nich zaś kilka portretów, sztychty, arkusze z zielnika Hallera i inne. Ważnym i pożytecznym uzupełnieniem katalogu jest wykaz dzieł Hallera (wraz z sygnaturami) przechowywanych w zbiorach Biblioteki. Podzielono je na 4 grupy (dzieła przyrodnicze, dzieła literackie, przedmowy i prace edytorskie, listy i dzienniki), w obrębie każdej z nich przyjęto kolejność chronologiczną ukazywania się dzieł, następne wydania i przekłady wyróżniono graficznie. W uzupełnieniu tym umieszczono także spis dysertacji przygotowanych pod kierunkiem
jako botanik</hi> Ch. Wagenknecht - <hi rend="italic">Haller-poeta</hi>T. Wolpers - <hi rend="italic">Haller, uczona Getynga i "Clarissa" Richardsona. Recepta literacka i jej zwrotne oddziaływanie na autora</hi>. Eksponatami w dziełach tych były przede wszystkim dzieła drukowane, oprócz nich zaś kilka portretów, <orig>sztychty</orig>, arkusze z zielnika Hallera i inne. Ważnym i pożytecznym uzupełnieniem katalogu jest wykaz dzieł Hallera (wraz z sygnaturami) przechowywanych w zbiorach Biblioteki. Podzielono je na 4 grupy (dzieła przyrodnicze, dzieła literackie, przedmowy i prace edytorskie, listy i dzienniki), w obrębie każdej z nich przyjęto kolejność chronologiczną ukazywania się dzieł, następne wydania i przekłady wyróżniono graficznie. W uzupełnieniu tym umieszczono także spis dysertacji przygotowanych pod kierunkiem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego