Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
związał Hallera dopiero po śmierci. Jak już wspominaliśmy, ogromny jego księgozbiór wraz z rękopisami, kupiony od rodziny przez cesarza Józefa II, został podzielony między miasta Lombardii - Mediolan, Pawię, Mantuę, Lodi (rękopisy trafiły głównie do Mediolanu i Pawii).. W 1929 r. rząd włoski przekazał bibliotece uniwersyteckiej w Bernie 86 tomów rękopisów Hallera, które obecnie znajdują się w Burgerbibliothek. Księgi natomiast we Włoszech pozostały, prawie cały księgozbiór ostatecznie zgromadzony w Mediolanie. Toteż rocznica Hallerowska stała się doskonałą okazją do pokazania publiczności pięknych, starych i bezcennych dzieł, które były niegdyś niedostępnymi towarzyszami szwajcarskiego przyrodnika-poety. . Specjalną wystawę (zorganizowaną przy udziale Universita degli Studi di
związał Hallera dopiero po śmierci. Jak już wspominaliśmy, ogromny jego księgozbiór wraz z rękopisami, kupiony od rodziny przez cesarza Józefa II, został podzielony między miasta Lombardii - Mediolan, Pawię, Mantuę, Lodi (rękopisy trafiły głównie do Mediolanu i Pawii).<page nr=233>. W 1929 r. rząd włoski przekazał bibliotece uniwersyteckiej w Bernie 86 tomów rękopisów Hallera, które obecnie znajdują się w Burgerbibliothek. Księgi natomiast we Włoszech pozostały, prawie cały księgozbiór ostatecznie zgromadzony w Mediolanie. Toteż rocznica Hallerowska stała się doskonałą okazją do pokazania publiczności pięknych, starych i bezcennych dzieł, które były niegdyś niedostępnymi towarzyszami szwajcarskiego przyrodnika-poety. <page nr=234>. Specjalną wystawę (zorganizowaną przy udziale Universita degli Studi di
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego