Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
Sprengla czy wzmianki o Hallerze w historii medycyny Isenseego. Postacią historyczną stał się - choć może się to wydawać paradoksem - Haller-poeta, jego zaś twórczość poetycka - przedmiotem opracowań historyków literatury. Publikacje przygotowywane dla uczczenia setnej rocznicy śmierci zapoczątkowały nowy okres w badaniach nad przyrodniczą twórczością Hallera i w całościowych badaniach nad Hallerem-myślicielem. Wśród nich na wyróżnienie zasługuje księga pamiątkowa, która zawiera artykuły napisane przez przedstawicieli różnych dyscyplin. Tak tedy obok rysu biograficznego i szkicu o Hallerze-poecie umieszczono tam artykuł o jego działalności w dziedzinie szeroko pojmowanej medycyny, o Hallerze-botaniku i jego zainteresowaniach geologiczno-mineralogicznych; jest tam także zestawienie drukowanych
Sprengla czy wzmianki o Hallerze w historii medycyny Isenseego. Postacią historyczną stał się - choć może się to wydawać paradoksem - Haller-poeta, jego zaś twórczość poetycka - przedmiotem opracowań historyków literatury. Publikacje przygotowywane dla uczczenia setnej rocznicy śmierci zapoczątkowały nowy okres w badaniach nad przyrodniczą twórczością Hallera i w całościowych badaniach nad Hallerem-myślicielem. Wśród nich na wyróżnienie zasługuje księga pamiątkowa, która zawiera artykuły napisane przez przedstawicieli różnych dyscyplin. Tak tedy obok rysu biograficznego i szkicu o Hallerze-poecie umieszczono tam artykuł o jego działalności w dziedzinie szeroko pojmowanej medycyny, o Hallerze-botaniku i jego zainteresowaniach geologiczno-mineralogicznych; jest tam także zestawienie drukowanych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego