Typ tekstu: Książka
Autor: Sekuła Helena
Tytuł: Ślad węża
Rok: 2004
powtarza zwierciadło. W kuchni na kredensowej szafce paruje nietknięta filiżanka. Bogna zawraca od drzwi i sprawdza kurki od gazu.
Narasta codzienne napięcie.
Często, zwłaszcza gdy jest bardzo zmęczona, odnosi wrażenie uskoku czasu nie do odrobienia. Z tamtego brzegu przeprawia się na chybotliwej tratwie. Jakie ma szanse?
Komputer, poczta elektroniczna, telefaks, Internet, Internet - sieć lokalnego obszaru, nawet aparat komórkowy, nie były urządzeniami zastanymi. Uczyła się ich mając już utrwalone pewne nawyki w stosowaniu pomocy mniej złożonych, służących zdawało się wystarczająco odkąd sięgała pamięcią. Tym bardziej, że jej żywiołem był arkusz brystolu lub płótno naciągnięte na blejtram.
Od niedawna tę nową jakość musiała
powtarza zwierciadło. W kuchni na kredensowej szafce paruje nietknięta filiżanka. Bogna zawraca od drzwi i sprawdza kurki od gazu.<br>Narasta codzienne napięcie.<br>Często, zwłaszcza gdy jest bardzo zmęczona, odnosi wrażenie uskoku czasu nie do odrobienia. Z tamtego brzegu przeprawia się na chybotliwej tratwie. Jakie ma szanse?<br>Komputer, poczta elektroniczna, telefaks, Internet, Internet - sieć lokalnego obszaru, nawet aparat komórkowy, nie były urządzeniami zastanymi. Uczyła się ich mając już utrwalone pewne nawyki w stosowaniu pomocy mniej złożonych, służących zdawało się wystarczająco odkąd sięgała pamięcią. Tym bardziej, że jej żywiołem był arkusz brystolu lub płótno naciągnięte na blejtram.<br>Od niedawna tę nową jakość musiała
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego