Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
południa na północ. Liczne komory celne, ustanowione na granicach poszczególnych księstw, ograniczały jednak rozwój wymiany handlowej.

Próby zjednoczenia państwa. Podział kraju na dzielnice hamował dążenia prężnie rozwijającego się społeczeństwa. Nie zaspokajał także aspiracji członków dynastii piastowskiej, a przede wszystkim nie zapewniał ziemiom pogranicznym skutecznej obrony przed powtarzającymi się najazdami Tatarów, Jadźwingów czy Litwinów.
Z biegiem lat okazywał się coraz bardziej uciążliwy.

Pierwszą próbę zjednoczenia państwa podjął książę śląski Henryk IV Probus (Prawy). Objąwszy władzę także w Małopolsce, zwrócił się do papieża z prośbą, "ażeby mu pozwolił nosić berło i koronę i ażeby miał nazwę króla". Nie doczekał się jednak urzeczywistnienia swych
południa na północ. Liczne komory celne, ustanowione na granicach poszczególnych księstw, ograniczały jednak rozwój wymiany handlowej.<br><br>Próby zjednoczenia państwa. Podział kraju na dzielnice hamował dążenia prężnie rozwijającego się społeczeństwa. Nie zaspokajał także aspiracji członków dynastii piastowskiej, a przede wszystkim nie zapewniał ziemiom pogranicznym skutecznej obrony przed powtarzającymi się najazdami Tatarów, Jadźwingów czy Litwinów.<br>Z biegiem lat okazywał się coraz bardziej uciążliwy.<br><br>Pierwszą próbę zjednoczenia państwa podjął książę śląski Henryk IV Probus (Prawy). Objąwszy władzę także w Małopolsce, zwrócił się do papieża z prośbą, "ażeby mu pozwolił nosić berło i koronę i ażeby miał nazwę króla". Nie doczekał się jednak urzeczywistnienia swych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego