Typ tekstu: Książka
Autor: Kosidowski Zenon
Tytuł: Opowieści bibilijne
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1963
innych królów Salomon stale pomnażał swój harem. Były w nim kobiety różnych ras i religii: Egipcjanki, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Fenicjanki i Hetytki.
Kłopot był ten, że starzejący się król bezwolnie poddawał się wpływom swoich faworytek. Za ich namową wprowadził do Jerozolimy kult cudzych bogów. Składał im ofiary nawet na dziedzińcu Jahwe, a na wzgórzach wzniósł świątynie Asztarcie, Baalowi, Molochowi i bogu Moabitów Kemoszowi.
Wtedy Jahwe rozgniewał się na Salomona i postanowił rozerwać jego królestwo na dwa niezależne państwa.
Pierwszym sygnałem niepokojów było powstanie w Edomie, na którego czele stanął Hadad pochodzący z tamtejszego rodu królewskiego. Hadad poniósł jednak klęskę i schronił
innych królów Salomon stale pomnażał swój harem. Były w nim kobiety różnych ras i religii: Egipcjanki, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Fenicjanki i Hetytki.<br>Kłopot był ten, że starzejący się król bezwolnie poddawał się wpływom swoich faworytek. Za ich namową wprowadził do Jerozolimy kult cudzych bogów. Składał im ofiary nawet na dziedzińcu Jahwe, a na wzgórzach wzniósł świątynie Asztarcie, Baalowi, Molochowi i bogu Moabitów Kemoszowi.<br>Wtedy Jahwe rozgniewał się na Salomona i postanowił rozerwać jego królestwo na dwa niezależne państwa.<br>Pierwszym sygnałem niepokojów było powstanie w Edomie, na którego czele stanął Hadad pochodzący z tamtejszego rodu królewskiego. Hadad poniósł jednak klęskę i schronił
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego