Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Postęp Fizyki
Nr: 21
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1970
wykresu widzimy, że tylko w przypadku fi = 0 rezonans ten wystąpi przy energii wystąpić może znaczne nawet przesunięcie.
Dotychczas zakładaliśmy, że faza tła nie ulega zmianie z energią. Na ogół tak jednakże nie jest. Zastanówmy się w jaki sposób następuje zmiana tej fazy. Wykorzystamy przy tym twierdzenia Levinsona i Wignera. Jeżeli potencjał wiąże n stanów, to

W całym tym obszarze faza głównie maleje z energią, gdyż zgodnie z twierdzeniem Wingera potencjałowi przyciągającemu, przyspieszającemu pakiet falowy odpowiadać musi przesunięcie fazowe malejące z energią. Faza tła zatem startuje od wartości n pi przy energii zerowej i dąży do zera przy energii rosnącej nieograniczenie
wykresu widzimy, że tylko w przypadku fi = 0 rezonans ten wystąpi przy energii &lt;gap&gt; wystąpić może znaczne nawet przesunięcie.<br>Dotychczas zakładaliśmy, że faza tła nie ulega zmianie z energią. Na ogół tak jednakże nie jest. Zastanówmy się w jaki sposób następuje zmiana tej fazy. Wykorzystamy przy tym twierdzenia Levinsona i Wignera. Jeżeli potencjał wiąże n stanów, to <br>&lt;gap&gt;<br>W całym tym obszarze faza głównie maleje z energią, gdyż zgodnie z twierdzeniem Wingera potencjałowi przyciągającemu, przyspieszającemu pakiet falowy odpowiadać musi przesunięcie fazowe malejące z energią. Faza tła zatem startuje od wartości n pi przy energii zerowej i dąży do zera przy energii rosnącej nieograniczenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego