Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
podlodowcowych, 2) zjawisk hydrologicznych w ich obrębie oraz 3) zmiennego pola naprężeń lodowcowych. Zróżnicowanie przestrzenne miąższości i składu granulometrycznego tych osadów jest duże. Sprawia to, że problem poślizgu z udziałem deformacji osadów należy do bardzo skomplikowanych i jest przedmiotem bieżących studiów. Analizę ewolucji drenażu podlodowcowego uwzględnili wspomniani wcześniej autorzy. G.K.C. Clarke (1987c) prowadził badania właściwości reologicznych nieskonsolidowanych osadów spod lodowca Trapridge (Jukon, Kanada), budując na tej podstawie model ich zachowania w warunkach subglacjalnych. Zagadnieniami ślizgu i ścierania podłoża z twardej gliny morenowej zajął się G.deQ.Robin (1989). Stwierdzono nawet możliwość występowania ślizgu po podłożu w wyniku deformacji osadów w
podlodowcowych, 2) zjawisk hydrologicznych w ich obrębie oraz 3) zmiennego pola naprężeń lodowcowych. Zróżnicowanie przestrzenne miąższości i składu granulometrycznego tych osadów jest duże. Sprawia to, że problem poślizgu z udziałem deformacji osadów należy do bardzo skomplikowanych i jest przedmiotem bieżących studiów. Analizę ewolucji drenażu podlodowcowego uwzględnili wspomniani wcześniej autorzy. G.K.C. Clarke (1987c) prowadził badania właściwości reologicznych nieskonsolidowanych osadów spod lodowca Trapridge (Jukon, Kanada), budując na tej podstawie model ich zachowania w warunkach subglacjalnych. Zagadnieniami ślizgu i ścierania podłoża z twardej gliny morenowej zajął się G.deQ.Robin (1989). Stwierdzono nawet możliwość występowania ślizgu po podłożu w wyniku deformacji osadów w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego