Typ tekstu: Książka
Autor: Przybylski Jerzy
Tytuł: Marynarze w walce o niepodległość Polski (1918-1920)
Rok: 1999
wykonania tego zadania skierowano do dyspozycji gen. Żeligowskiego, dowódcy działającej w tym rejonie grupy operacyjnej (w składzie: 10 DP i 8 DP), 18 Brygadę Piechoty, 41 pp i 2 batalion pułku morskiego.
22 lipca 2 batalion wymaszerował z Kuźnicy i zajął stanowiska obronne wzdłuż rzeki Kamionki, na odcinku od wsi Kamionki do wsi Kopciówki, gdzie włączono go do 18 Brygady Piechoty dowodzonej przez płk. Łuczyńskiego, który podporządkował marynarzy dowódcy 34 pp.
24 lipca wojska grupy gen. Żeligowskiego, zagrożone od południa okrążeniem przez 15 Armię rosyjską, wycofały się na linię frontu Grodno-Indura. 34 pp wraz z 2 batalionem morskim zajął wówczas
wykonania tego zadania skierowano do dyspozycji gen. Żeligowskiego, dowódcy działającej w tym rejonie grupy operacyjnej (w składzie: 10 DP i 8 DP), 18 Brygadę Piechoty, 41 pp i 2 batalion pułku morskiego.<br>22 lipca 2 batalion wymaszerował z Kuźnicy i zajął stanowiska obronne wzdłuż rzeki Kamionki, na odcinku od wsi Kamionki do wsi Kopciówki, gdzie włączono go do 18 Brygady Piechoty dowodzonej przez płk. Łuczyńskiego, który podporządkował marynarzy dowódcy 34 pp.<br>24 lipca wojska grupy gen. Żeligowskiego, zagrożone od południa okrążeniem przez 15 Armię rosyjską, wycofały się na linię frontu Grodno-Indura. 34 pp wraz z 2 batalionem morskim zajął wówczas
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego