Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
wydał, podstawę prawną, uzasadnienie wskazujące istotne okoliczności faktyczne.
Od decyzji cenzury służy odwołanie do prezesa Naczelnego Urzędu Cenzury: autorowi, kierownikowi redakcji, uprawnionemu przedstawicielowi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Prawomocne decyzje Naczelnego Urzędu Cenzury są zaskarżalne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który bada je zarówno pod względem legalności, jak i z merytorycznego punktu widzenia.
Konieczne jest wprowadzenie instytucjonalnych gwarancji zapewniających w szczególności:
- możliwość ingerencji cenzury jedynie w stosunku do treści konkretnego dzieła, nigdy zaś wobec autorów, wydawnictw bądź redakcji,
- prawa autorów i redakcji do informowania społeczeństwa o ingerencjach cenzury,
- sprawowanie przez Sejm - poprzez jego organy - bieżącej kontroli cenzury, zaś w przypadku istnienia instytucji wytycznych interpretacyjnych
wydał, podstawę prawną, uzasadnienie wskazujące istotne okoliczności faktyczne.<br>Od decyzji cenzury służy odwołanie do prezesa Naczelnego Urzędu Cenzury: autorowi, kierownikowi redakcji, uprawnionemu przedstawicielowi Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.<br>Prawomocne decyzje Naczelnego Urzędu Cenzury są zaskarżalne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który bada je zarówno pod względem legalności, jak i z merytorycznego punktu widzenia.<br>Konieczne jest wprowadzenie instytucjonalnych gwarancji zapewniających w szczególności:<br>- możliwość ingerencji cenzury jedynie w stosunku do treści konkretnego dzieła, nigdy zaś wobec autorów, wydawnictw bądź redakcji,<br>- prawa autorów i redakcji do informowania społeczeństwa o ingerencjach cenzury,<br>- sprawowanie przez Sejm - poprzez jego organy - bieżącej kontroli cenzury, zaś w przypadku istnienia instytucji wytycznych interpretacyjnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego