Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
pomiędzy LEP różnych zwierząt a zawartością antyoksydantów i enzymów chroniących przed RFT w istotnych narządach tych zwierząt, takich jak mózg, wątroba czy serce. Wyniki tych badań okazały się frapujące. Stwierdzono silną korelację pomiędzy aktywnością SOD w tych samych narządach 12 gatunków naczelnych i 2 gryzoni a długością ich życia i LEP (rys.3.9.1). Również stężenie kwasu moczowego w tkankach zwierząt okazało się tym wyższe, im większa jest długość życia ssaka (rys. 3.9.2).
Stwierdzono również wysoką korelację pomiędzy długością życia (i LEP) a stężeniem w tkankach ssaków karotenu i tokoferolu. Nie stwierdzono jednak istnienia korelacji pomiędzy LEP a
pomiędzy LEP różnych zwierząt a zawartością antyoksydantów i enzymów chroniących przed RFT w istotnych narządach tych zwierząt, takich jak mózg, wątroba czy serce. Wyniki tych badań okazały się frapujące. Stwierdzono silną korelację pomiędzy aktywnością SOD w tych samych narządach 12 gatunków naczelnych i 2 gryzoni a długością ich życia i LEP (rys.3.9.1). Również stężenie kwasu moczowego w tkankach zwierząt okazało się tym wyższe, im większa jest długość życia ssaka (rys. 3.9.2).<br>Stwierdzono również wysoką korelację pomiędzy długością życia (i LEP) a stężeniem w tkankach ssaków karotenu i tokoferolu. Nie stwierdzono jednak istnienia korelacji pomiędzy LEP a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego