Typ tekstu: Książka
Autor: Zięba Maciej
Tytuł: Niezwykły pontyfikat
Rok: 1997
w Czechosłowacji, Bułgarii, NRD, Albanii, Rumunii i "Ojczyźnie postępowej ludzkości" - ZSRR - było już wyłącznie straszno. Każdy człowiek wiedział, że jest sam na sam z systemem, że nie ma żadnych szans, że historia się skończyła, a przynajmniej została na okres dłuższy niż ludzkie życie zamrożona przez Stalina w lodówce. Cytowałem już Majakowskiego. W szkole uczyłem się tego, że "partia to ręka milionopalca" i "jednostka zerem, jednostka bzdurą", a rzeczywistość codziennie potwierdzała ową diagnozę tragicznego barda komunizmu. I do takiego kraju przyjeżdża w czerwcu 1979 Ojciec Święty i mówi o europejskiej jedności.

„Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie
w Czechosłowacji, Bułgarii, NRD, Albanii, Rumunii i "Ojczyźnie postępowej ludzkości" - ZSRR - było już wyłącznie straszno. Każdy człowiek wiedział, że jest sam na sam z systemem, że nie ma żadnych szans, że historia się skończyła, a przynajmniej została na okres dłuższy niż ludzkie życie zamrożona przez Stalina w lodówce. Cytowałem już Majakowskiego. W szkole uczyłem się tego, że "partia to ręka milionopalca" i "jednostka zerem, jednostka bzdurą", a rzeczywistość codziennie potwierdzała ową diagnozę tragicznego barda komunizmu. I do takiego kraju przyjeżdża w czerwcu 1979 Ojciec Święty i mówi o europejskiej jedności.<br><br>&lt;q&gt;&#132;Czyż Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego