Typ tekstu: Książka
Autor: Jackowski Aleksander
Tytuł: Polska sztuka ludowa
Rok: 2002
być świadectwem gorliwej wiary katolickiej (Kunczyńska-Iracka, 1988, s. 209).
Aby wystrzec się wizerunków heretyckich, a także urągających estetyce, Kościół zalecał (uchwała krakowskiego synodu biskupów z 1621), aby obrazy kupowano jedynie w miejscu kultu cudownego wizerunku tak, aby miały one wszystkie niezbędne atrybuty tego wizerunku. Dotyczyło to zwłaszcza cudami słynącej Matki Boskiej Częstochowskiej. Obrazy pochodzące z miejsca kultu nabywano najchętniej. Dlatego wraz z nasileniem się ruchu pielgrzymkowego następował rozwój warsztatów produkujących obrazy. One też pracowały na rzecz domokrążnych pośredników.
Kupowano zgodnie ze swymi upodobaniami i - przede wszystkim - możliwościami nabywczymi. Biedniejsi pielgrzymi ze wsi, a ci stanowili większość, wybierali obrazy na papierze, wykonane
być świadectwem gorliwej wiary katolickiej (Kunczyńska-Iracka, 1988, s. 209). <br>Aby wystrzec się wizerunków heretyckich, a także urągających estetyce, Kościół zalecał (uchwała krakowskiego synodu biskupów z 1621), aby obrazy kupowano jedynie w miejscu kultu cudownego wizerunku tak, aby miały one wszystkie niezbędne atrybuty tego wizerunku. Dotyczyło to zwłaszcza cudami słynącej Matki Boskiej Częstochowskiej. Obrazy pochodzące z miejsca kultu nabywano najchętniej. Dlatego wraz z nasileniem się ruchu pielgrzymkowego następował rozwój warsztatów produkujących obrazy. One też pracowały na rzecz domokrążnych pośredników.<br> Kupowano zgodnie ze swymi upodobaniami i - przede wszystkim - możliwościami nabywczymi. Biedniejsi pielgrzymi ze wsi, a ci stanowili większość, wybierali obrazy na papierze, wykonane
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego