Typ tekstu: Książka
Autor: Janusz Tazbir
Tytuł: Silva rerum historicarum
Rok: 2002
w paremiografii: na trzydzieści pięć przysłów dotyczących Mazurów spora ich część zawiera nieprzychylne dla nich opinie. Wysunęły się też one na czoło tych studiów, jakie w ubiegłym stuleciu ziomkom pana Paska poświęcili Władysław Smoleński czy Jan Stanisław Bystroń. Ten ostatni włączył rozdział: Mazurzy w opinii sąsiedzkiej do swych studiów zatytułowanych Megalomania narodowa (najnowsze wydanie 1995).
Sprawiedliwość nakazuje wszakże przypomnieć, iż w Rzeczypospolitej krytykowano nie tylko Mazurów. Równie uszczypliwe opinie krążyły na temat Litwinów, przez których oczywiście rozumiano mieszkańców Wielkiego Księstwa, nie zaś członków określonej grupy etnicznej. W szczególnie czarnych barwach był kreślony portret Żyda, wiele miano do zarzucenia Ormianom czy Rusinom
w paremiografii: na trzydzieści pięć przysłów dotyczących Mazurów spora ich część zawiera nieprzychylne dla nich opinie. Wysunęły się też one na czoło tych studiów, jakie w ubiegłym stuleciu ziomkom pana Paska poświęcili Władysław Smoleński czy Jan Stanisław Bystroń. Ten ostatni włączył rozdział: Mazurzy w opinii sąsiedzkiej do swych studiów zatytułowanych Megalomania narodowa (najnowsze wydanie 1995).<br>Sprawiedliwość nakazuje wszakże przypomnieć, iż w Rzeczypospolitej krytykowano nie tylko Mazurów. Równie uszczypliwe opinie krążyły na temat Litwinów, przez których oczywiście rozumiano mieszkańców Wielkiego Księstwa, nie zaś członków określonej grupy etnicznej. W szczególnie czarnych barwach był kreślony portret Żyda, wiele miano do zarzucenia Ormianom czy Rusinom
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego