Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
poprawność językową. Tak np. Seklucjan toczył spór z Janem Sandeckim-Maleckim o użycie zaimka względnego "jenże" (= który). Malecki dowodził Seklucjanowi poprawności zaimka "jenże", powołując się na autorytet Biernata z Lublina, który użył tej formy w swym Raju dusznym. Spór toczył się w latach 1545-1551. Raj wyszedł w 1513 r. Mniejsza z tym, kto z dwu polemistów miał rację. Malecki bronił wyrazu, który miał bezpowrotnie ustąpić miejsca zaimkowi względnemu "który", Seklucjan wyczuwał jego archaiczność. Ale i sama dyskusja, i sam typ argumentacji za pomocą autorytetu innego wybitnego pisarza świadczą o tym, że dla twórców renesansowych język nie był bynajmniej systemem gotowym i tworem
poprawność językową. Tak np. Seklucjan toczył spór z Janem Sandeckim-Maleckim o użycie zaimka względnego "jenże" (= który). Malecki dowodził Seklucjanowi poprawności zaimka "jenże", powołując się na autorytet Biernata z Lublina, który użył tej formy w swym Raju dusznym. Spór toczył się w latach 1545-1551. Raj wyszedł w 1513 r. Mniejsza z tym, kto z dwu polemistów miał rację. Malecki bronił wyrazu, który miał bezpowrotnie ustąpić miejsca zaimkowi względnemu "który", Seklucjan wyczuwał jego archaiczność. Ale i sama dyskusja, i sam typ argumentacji za pomocą autorytetu innego wybitnego pisarza świadczą o tym, że dla twórców renesansowych język nie był bynajmniej systemem gotowym i tworem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego