Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
Stosunek oszczędności do dochodu narodowego nazywamy przeciętną skłonnością do oszczędzania. Wskazuje ona na to, jaką część dochodu przeznacza się na oszczędności. Biorąc pod uwagę omawianą tu funkcję oszczędności trzeba stwierdzić, że przeciętna skłonność do oszczędzania wzrasta w miarę wzrostu dochodu. Innymi słowy, ludzie zamożni oszczędzają relatywnie więcej niż ludzie biedni.
Nachylenie prostej ilustrującej funkcję oszczędności (rys. 9.6) zależy od stosunku przyrostu zmiennej odłożonej na osi pionowej do przyrostu zmiennej odłożonej na osi poziomej, a więc od stosunku. Stosunek ten nazywamy krańcową skłonnością do oszczędzania. Mówi on, jaką część przyrostu dochodu przeznacza się na oszczędności. Im stosunek ten jest wyższy, tym
Stosunek oszczędności do dochodu narodowego nazywamy przeciętną skłonnością do oszczędzania. Wskazuje ona na to, jaką część dochodu przeznacza się na oszczędności. Biorąc pod uwagę omawianą tu funkcję oszczędności trzeba stwierdzić, że przeciętna skłonność do oszczędzania wzrasta w miarę wzrostu dochodu. Innymi słowy, ludzie zamożni oszczędzają relatywnie więcej niż ludzie biedni.<br>Nachylenie prostej ilustrującej funkcję oszczędności (rys. 9.6) zależy od stosunku przyrostu zmiennej odłożonej na osi pionowej do przyrostu zmiennej odłożonej na osi poziomej, a więc od stosunku. Stosunek ten nazywamy krańcową skłonnością do oszczędzania. Mówi on, jaką część przyrostu dochodu przeznacza się na oszczędności. Im stosunek ten jest wyższy, tym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego