Typ tekstu: Książka
Autor: Nowakowski Zdzisław
Tytuł: TAG 3.1 dla opornych
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1995
definiowanego wzorca, na przykład "nowy", po czym rzecz zakończyć klawiszem [Enter].
4. Nacisnąć [F2] i w wyświetlonym oknie, po komunikacie:
Podaj kolumnę lewego marginesu
wpisać "5" i potwierdzić decyzję klawiszem [Enter].
5. Wykonać to samo dla polecenia Prawy margines w kolumnie, wywoływanego klawiszem [F3] (wpisz tylko "55" zamiast "5"!).
6. Naciskać klawisz [Strzałka w lewo] tyle razy, aż kursor znajdzie się w 15 kolumnie (poznasz to po napisie kol: 15 w środkowej części paska stanu).
7. Nacisnąć klawisz [F4] - w ten sposób zdefiniowałeś pierwszą pozycję tabulatora.
8. Jeden raz nacisnąć klawisz [Strzałka w prawo] - kursor stanie w pozycji niepotrzebnego Ci tabulatora
definiowanego wzorca, na przykład "nowy", po czym rzecz zakończyć klawiszem [Enter].<br>4. Nacisnąć [F2] i w wyświetlonym oknie, po komunikacie:<br>Podaj kolumnę lewego marginesu<br>wpisać "5" i potwierdzić decyzję klawiszem [Enter].<br>5. Wykonać to samo dla polecenia Prawy margines w kolumnie, wywoływanego klawiszem [F3] (wpisz tylko "55" zamiast "5"!).<br>6. Naciskać klawisz [Strzałka w lewo] tyle razy, aż kursor znajdzie się w 15 kolumnie (poznasz to po napisie kol: 15 w środkowej części paska stanu).<br>7. Nacisnąć klawisz [F4] - w ten sposób zdefiniowałeś pierwszą pozycję tabulatora.<br>8. Jeden raz nacisnąć klawisz [Strzałka w prawo] - kursor stanie w pozycji niepotrzebnego Ci tabulatora
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego