Typ tekstu: Książka
Autor: Hamrol Adam, Mantura Władysław
Tytuł: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka
Rok wydania: 2002
Rok powstania: 1998
ewolucja koncepcji zarządzania jakością doprowadziły do sytuacji, w której w zasadzie każde przedsiębiorstwo produkcyjne stoi przed koniecznością zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością (SZJ), odpowiadającego współczesnym uwarunkowaniom. Szczególnie silnie uwarunkowania są ulokowane w obszarze konkurencji jakościowo-cenowej, przymusu ekonomicznego i tworzącej się kultury kontaktów handlowych, opartych na zewnętrznym zapewnianiu jakości. Nie bez znaczenia dla prac nad SZJ są także popularne tendencje humanizacji produkcji (techniki), ochrony środowiska naturalnego i zasobów oraz naukowy dorobek kwalitologii i nauk menedżerskich.
Ogólne przesłanki dla projektowania SZJ znajdzie Czytelnik w części I, poświęconej teoretycznym podstawom zarządzania jakością, a przesłanki szczegółowe - w części II, opisującej inżynieryjne zagadnienia zarządzania jakością. Szczególnie
ewolucja koncepcji zarządzania jakością doprowadziły do sytuacji, w której w zasadzie każde przedsiębiorstwo produkcyjne stoi przed koniecznością zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością (SZJ), odpowiadającego współczesnym uwarunkowaniom. Szczególnie silnie uwarunkowania są ulokowane w obszarze konkurencji jakościowo-cenowej, przymusu ekonomicznego i tworzącej się kultury kontaktów handlowych, opartych na zewnętrznym zapewnianiu jakości. Nie bez znaczenia dla prac nad SZJ są także popularne tendencje humanizacji produkcji (techniki), ochrony środowiska naturalnego i zasobów oraz naukowy dorobek kwalitologii i nauk menedżerskich.<br>Ogólne przesłanki dla projektowania SZJ znajdzie Czytelnik w części I, poświęconej teoretycznym podstawom zarządzania jakością, a przesłanki szczegółowe - w części II, opisującej inżynieryjne zagadnienia zarządzania jakością. Szczególnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego