Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
et incremento elegia (Elegia o początku, postępach i wzroście przenajświętszej Ewangelii w krajach podległych królowi polskiemu...) wymaga dziś uczonego komentarza odsyłającego do Owidiusza, Wergiliusza, Cycerona, do miejsc wprost cytowanych czy parafrazowanych. Wówczas jednak dla oczytanych odbiorców cytaty i aluzje literackie były jasne i podnosiły godność opiewanego tematu: postępów nowej wiary. Niebawem troska o ścisły przekład słowa Bożego nie pozwoli popisywać się wytwornymi metonomazjami (metonomazją nazywamy przemianowanie, nadanie imienia pochodzącego z innego systemu, np. nazwanie Boga Starego i Nowego Testamentu - Jowiszem, Maryi Panny - Herą itp.). Na razie jednak Trzecieski chwali Mikołaja Radziwiłła (którego Lippomano na próżno próbował sprowadzić na rzymskie ścieżki)
wierszem
et incremento elegia (Elegia o początku, postępach i wzroście przenajświętszej Ewangelii w krajach podległych królowi polskiemu...) wymaga dziś uczonego komentarza odsyłającego do Owidiusza, Wergiliusza, Cycerona, do miejsc wprost cytowanych czy parafrazowanych. Wówczas jednak dla oczytanych odbiorców cytaty i aluzje literackie były jasne i podnosiły godność opiewanego tematu: postępów nowej wiary. Niebawem troska o ścisły przekład słowa Bożego nie pozwoli popisywać się wytwornymi metonomazjami (metonomazją nazywamy przemianowanie, nadanie imienia pochodzącego z innego systemu, np. nazwanie Boga Starego i Nowego Testamentu - Jowiszem, Maryi Panny - Herą itp.). Na razie jednak Trzecieski chwali Mikołaja Radziwiłła (którego Lippomano na próżno próbował sprowadzić na rzymskie ścieżki) <br>wierszem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego