Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
struktury PIOŚ i przekazanie jej kompetencji wojewodom. Po uchwaleniu ustawy o PIOŚ w roku 1991 udało się zorganizować sprawnie działającą służbę, zdolną do przeciwstawienia się szybko narastającym zagrożeniom środowiskowym zarówno zagranicznym, jak i krajowym. Zniszczenie tej struktury miałoby bardzo daleko idące negatywne skutki dla ochrony środowiska przyrodniczego w naszym kraju.
Ochrona przyrody po całej serii niepowodzeń (na Mazurach, w Puszczy Białowieskiej) odnotowała dwie ważne decyzje rządu H. Suchockiej, dotyczące powołania nowych parków narodowych - biebrzańskiego i stołowogórskiego. Tym samym przełamano wieloletni impas w powoływaniu nowych i powiększaniu starych parków narodowych. Nie udało się natomiast uregulować zadowalająco finansowania parków narodowych. Środki przyjmowane dla parków
struktury PIOŚ i przekazanie jej kompetencji wojewodom. Po uchwaleniu ustawy o PIOŚ w roku 1991 udało się zorganizować sprawnie działającą służbę, zdolną do przeciwstawienia się szybko narastającym zagrożeniom środowiskowym zarówno zagranicznym, jak i krajowym. Zniszczenie tej struktury miałoby bardzo daleko idące negatywne skutki dla ochrony środowiska przyrodniczego w naszym kraju.<br>Ochrona przyrody po całej serii niepowodzeń (na Mazurach, w Puszczy Białowieskiej) odnotowała dwie ważne decyzje rządu H. Suchockiej, dotyczące powołania nowych parków narodowych - biebrzańskiego i stołowogórskiego. Tym samym przełamano wieloletni impas w powoływaniu nowych i powiększaniu starych parków narodowych. Nie udało się natomiast uregulować zadowalająco finansowania parków narodowych. Środki przyjmowane dla parków
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego